Liikenneturvallisuusviikko on pian täällä

Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään 8.–14.9.2014 teemalla liikennetapaturmat. Kymmenettä kertaa vietettävän liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita ottamaan liikenneturvallisuusasiat tehokäsittelyyn.

Koulujen ja oppilaitosten liikenneturvallisuusviikko on pian täällä!

Opetushallituksen valtakunnallinen liikenneturvallisuusviikko järjestetään 8.–14.9.2014. Viikon teemana on liikennetapaturmat. Kymmenettä kertaa vietettävän liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan syksyn teemaviikon aikana liikenneturvallisuusasiat tehokäsittelyyn. Myös yhteistyö koulun ja kodin sekä muiden lasten ja nuorten arjessa lähellä toimivien aikuisten välillä korostuu. Tämän vuoden liikenneturvallisuusviikon suojelijana toimii poliisiylijohtaja Mikko Paatero.

Kaikki kouluyhteisön jäsenet liikkuvat liikenteessä päivittäin. Liikenteen turvallisuus jää kuitenkin helposti huomiotta, erityisesti jos vältytään onnettomuuksilta. Opetushallitus kannustaa kouluja ja oppilaitoksia pitämään liikenneturvallisuusaihetta esillä toimintakulttuurissa ja opetuksen sisällöissä koko lukuvuoden. Liikenteen turvallisuuteen voi vaikuttaa pienilläkin valinnoilla.

Turvallisia toimintatapoja opetetaan niin kotona kuin koulussa. Varmimmin turvalliset tavat omaksutaan, kun ympäristö omalla esimerkillään ja käytöksellään tukee turvallista toimintaa.

Pienemmät oppilaat ottavat koulussa aikuisten lisäksi mallia isommilta oppilailta. Isompia oppilaita voidaan käyttää koulun liikennekasvatuksessa tukena ja malleina pienemmille oppilaille. Opetetaan isoille ensiksi asia ja myöhemmin käytetään heidän osaamistaan pienempien opettamisessa.

Liikennekasvatus on parhaimmillaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Siirryttäessä koulusta tai koulumuodosta toiseen liikenteen turvallisten toimintatapojen tulisi säilyä.

Liikenneturvan nettisivuilta löydät ideoita ja toimintamalleja liikenneaiheen käsittelyyn eri-ikäisten oppilaiden kanssa. Olisiko tänä vuonna liikenneteemapäivän aika? Katso vinkit onnistuneen teemapäivän järjestämiseen.

Kirjoittaja: Laura Loikkanen, suunnittelija

 

Kuva: Hannu Miettinen/Liikenneturva

Jaa