Vapaa-ajan palvelut

  • Näkyykö liikenneturvallisuus liikuntatoimen ja nuorisotyön (vapaa-aikatoimet) toimintasuunnitelmissa?
  • Onko nuoriso- ja liikunnanohjaajia perehdytetty liikenneturvallisuustyöhön?
  • Onko liikuntapaikkojen liikenneturvallisuus ja saavutettavuus eri kulkutavoilla kartoitettu ja parannustoimenpiteet suunniteltu?
  • Onko nuorille tarjottu mahdollisuutta osallistua liikenneturvallisuustyön suunnitteluun ja toteutukseen?
  • Tarjotaanko kuntalaisille tietoa turvallisesta ja hyvinvointia edistävästä liikkumisesta?
  • Seurataanko kuntalaisten liikkumistottumuksia ja liikennetapaturmia?
  • Onko seuroja ja yhdistyksiä kannustettu mukaan liikenneturvallisuustyöhön?
Jaa