Toimintavinkki: Turvavyö

Turvavyötä tulee käyttää myös koulukuljetuksissa. Bilbälte ska användas också i skolskjutsar. Kuva/Foto: Trafikskyddet/Katariina Kamppuri.

Autossa matkustamisen ABC alakouluikäisille ja Turvavyöimpro yläkouluille. Katso ohjeet ja toteuta oppilaidesi kanssa.

Turvavyö on auton tärkein turvavaruste, mutta lapsi tarvitsee sen apuna kokonsa mukaista turvalaitetta, kunnes pituutta on kertynyt 135 cm. Tarpeeksi pitkä lapsi voi käyttää turvavyötä aikuisten tapaan. Alakouluikäisen turvalaitteita ovat turvavyöistuin ja istuinkoroke. Niiden avulla turvavyö asettuu oikein.

Takapenkki on lapselle turvallisin paikka matkustaa. Matkustajan turvatyyny edessä parantaa aikuisen turvallisuutta, mutta alle 140-senttiselle siitä on lauetessaan enemmän haittaa kuin hyötyä.

Autossa matkustamisen ABC alakouluikäiselle

Turvavyöportin avulla on helppo havainnollistaa, kuka tarvitsee turvalaitetta. Portin voi rakentaa eri tavoilla:

  • Viritä naru 135 cm korkeuteen esimerkiksi teipin avulla oven karmien väliin.
  • Rakenna portti puusta.

Harjoitus: Oppilaat kulkevat turvavyöportin (135 cm) alitse. Jos oppilas ei mahdu kulkemaan portista, hän jää hän odottamaan sen ulkopuolelle. Jos oppilas mahtuu portista, hän tietää, että turvalaitetta on vielä käytettävä.

Kuka saa matkustaa etupenkillä?

Harjoitus: Seuraavalla kierroksella turvavyöporttia korotetaan 5 cm:llä. Naru nostetaan ylemmäksi tai puisen portin alle laitetaan 5 cm:n koroke, esimerkiksi kirjoja.  Jos oppilas mahtuu kulkemaan portin alitse, hänen paikkansa on takapenkillä.

Turvavyö – auton tärkein turvavaruste

Turvavyö pelastaa henkiä ja suojaa vammautumisilta. Kaikkien autossa matkustavien tulee käyttää turvavyötä. Irralliset esineet voivat myös olla vaaraksi törmäyksessä, kuljeta ne siis tavaratilassa. Lapsen turvavyön käytöstä vastaa vanhempi tai auton kuljettaja, jos vanhempi ei ole mukana.

Jos harjoituksella halutaan herätellä myös vanhempia pohtimaan oman lapsensa autossa matkustamista, porttia voidaan käyttää tapahtumissa, joissa vanhemmat ovat mukana. Se sopii esimerkiksi koulun teemapäivän yhdeksi rastiksi.

Turvavyöimpro yläkouluikäiselle

Menetelmädemo yläkoulun ja toisen asteen oppilaitoksen opettajille.

Turvavyö on edelleen auton tärkein turvavaruste. Silti 15–24-vuotiaat miehet käyttävät turvavöitä vähiten. Oikein kiinnitetty turvavyö pitää ihmisen istuimellaan ja estää häntä iskeytymästä auton koviin sisäosiin törmäystilanteissa. Takapenkillä ilman vyötä matkustava vaarantaa myös etupenkkiläisten turvallisuuden. Improvisaatioharjoituksen avulla nuoret herätellään huomaamaan itse turvavyön käytön tärkeys. Sen yhteydessä voidaan myös käsitellä törmäysvoimia ja turvavyön oikeaa kiinnittämistä.

Harjoitus

Kyseessä on improvisaatioharjoitus, jota voit muutella oman tarinasi tai kiinnostuksesi mukaisesti. Järjestä neljä tuolia autonistuimien tapaan. Valitse ryhmästä 2 – 4 näyttelijää. Kerro heille tarina esimerkiksi hauskasta illasta kavereiden kanssa. Jaa näyttelijöille roolit ja kerro, mitä he edustavat.

Istuta näyttelijät peräkkäisille tuoleille. Edessä istuvat kiinnittävät turvavyönsä. Takana istuvat taas eivät koe tarvitsevansa turvavyötä, he voivat olla humalassa tai eivät usko, että mitään ei voi tapahtua juuri heille. Kuski vilkaisee taakse, mutta ei uskalla vaatia kaveria käyttämään turvavyötä. Auto lähtee liikkeelle.

Ajellaan ja tullaan risteykseen. Kertoja huutaa: ”Törmäys!” Toinen auto on tullut kolmion takaa ja törmännyt nuorten autoon; olennaista on, onnettomuus sattuu heistä riippumatta.  Kertoja voi höystää tarinaa omilla kokemuksillaan, erilaisilla onnettomuuskertomuksilla ja muilla ajatuksia herättävillä kielikuvilla.

Etuistuimella turvavöissä istuvat pysyvät penkissä ja säilyisivät onnettomuudesta säikähdyksellä, mutta ilman vöitä matkustavat iskeytyvät eteenpäin ja litistävät edessä istuvat penkkeineen alleen.

Tämän jälkeen keskustellaan siitä, mitä irrallaan oleva matkustaja aiheuttaa itselleen ja muille.

Pura tilanne palaamalla tarinan alkuun. Kysy kuskilta, mitä hänen tulee tehdä, kun hän huomaa, että takana istutaan ilman vöitä.  Kuljettaja näyttää, miten hän kääntyy taaksepäin ja vaatii matkustajaa kiinnittämään turvavyön.

Improvisaatioon kesto on noin 15 minuuttia.

Vuonna 2012 turvavyön käyttö olisi tutkijalautakuntien arvion mukaan pelastanut 15 ihmistä kuolemalta. Vammautuneista, jotka eivät käyttäneet turvavyötä, melkein kaikkien vammat olisivat lieventyneet turvavyön ansiosta.

Turvavyön tai muun turvalaitteen käyttämättömyydestä voidaan määrätä rikesakko.

Lisätietoja

Jos haluat lainata turvavyöportin, tiedustele sitä oman alueesi Liikenneturvan aluetoimistosta.

Liikenneturvan videoita ja animaatioita turvavyöstä www.youtube.com/liikenneturva

Jaa