Turvallinen ja mukava koulukyyti syntyy yhteistyöllä – Opettajan vinkit

Kuvat: Liikenneturva/Kaisa Tanskanen

Koulukuljetukset ovat osa lapsen arkea. Turvallisen ja mukavan koulukyydin pohjalla ovat yhteiset pelisäännöt. Paitsi kotona myös koulussa on hyvä keskustella lapsen kanssa siitä, miten koulukuljetusten aikana käyttäydytään, miksi sääntöjä on olemassa, ja mitä häiriökäyttäytymisestä seuraa.

Monen lapsen koulupäivä alkaa ja päättyy koulukuljetusauton kyydissä. Yhteistyöllä koulun, koululaisautonkuljettajien, kunnan ja kodin välillä saadaan koulukyydeistä lapselle turvallinen ja mukava hetki. Kuljetusten onnistuminen onkin usean eri tahon yhteistyötä. Siihen vaikuttavat niin kuljetuksen tilaaja kuin autoilijakin.

”Koululaisautonkuljettaja vastaa järjestyksen säilymisestä autossa. Mutta myös koululla, vanhemmilla ja kuljetettavilla itsellään on iso rooli kuljetusten onnistumisessa. Lapsen tulee tietää, että kuljettajan ohjeita on noudatettava turvallisuuden ja matkan viihtyisyydenkin vuoksi”, sanoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara.

Oppilaiden kanssa voidaan esimerkiksi lukukauden alussa sopia pelisäännöt, joita koulukyytien aikana noudatetaan. Kaikki sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin.

”Lapset voivat olla väsyneitä tai levottomia, ja se tuo mukanaan käytännön haasteita. Jos ongelmia syntyy, parhain tapa ratkaista ne, on keskustelemalla kaikkien osapuolten kanssa”, Elovaara neuvoo.

Tien ylitys auton takaa on vaarallista

Koulun tulee ohjata ja valvoa kuljetusoppilaiden käyttäytymistä koululla oppilaiden astuessa ulos koulukyydistä aamulla ja vastaavasti iltapäivällä lasten odottaessa kuljetusauton lähtöä. Vaarallisimpia ovat ne tilanteet, joissa oppilas ryntää koulukuljetusautoon tai juoksee pysähtyneen auton edestä tai takaa tien yli. Pysäkki tulisikin valita siten, ettei lapsi joudu ylittämään tietä.

”Kuljettaja opastaa lapsia autosta poistumisessa ja tien turvallisessa ylityksessä. Silti tyypillinen riskitilanne syntyy silloin, kun oppilas poistuu autosta ja lähtee ylittämään tietä ennen kuin auto on poistunut pysäkiltä. Kuljettaja voisi esimerkiksi avata oven vasta sitten, kun ohikulkevaa liikennettä ei ole”, Elovaara vinkkaa.

Kuljettajalla myös kasvatustehtävä

Kodin ja koulun välisen kuljetuksen lisäksi kuljetaan myös monia muita koulumatkoja. Koulupäivän aikana voidaan siirtyä esimerkiksi opetuspisteestä toiseen, liikuntatunnilla uimahalliin, urheilu- tai retkikohteeseen tai oppilaille on voitu järjestää kuljetus vaikkapa hammashuoltoon.

”Kuljettajalla on iso merkitys siihen, miten lapset nämä kouluun liittyvät matkansa kokevat. Kuljettajalla on myös kasvatustehtävä. Hänen käyttäytymisensä on päivittäinen malli oppilaille”, Elovaara muistuttaa.

Lue lisää

Koulukuljetuksista
Koulukuljetusopas
Turvallisesti joukkoliikenteessä ja koulukuljetuksissa – Opettajan aineisto

Jaa