Liikennekasvatus mukana opetussuunnitelmauudistuksessa

Esi-, perus- ja lisäopetuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käytäntöön elokuussa 2016. Liikenneturva on ollut mukana uudistuksessa kommentoimalla opetussuunnitelman perusteita liikennekasvatuksen näkökulmasta. Liikenneturva tarjoaa jatkossakin opettajille materiaalia ja menetelmiä pitkäjänteisen liikennekasvatuksen toteuttamiseen eri luokka-asteilla.

Uusissa opetussuunnitelmissa oppilas nähdään aktiivisena toimijana ja oppiminen vuorovaikutteisena tapahtumana. Lisäksi oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta ja käyttämään ongelmanratkaisutaitoja sekä toimimaan yhdessä. Liikennekasvatuksessa nämä painotukset on otettu huomioon.

Materiaalia kaikille luokka-asteille

Esiopetuksen ja alkuluokkien (1.-2. lk.) opetussuunnitelmissa liikennekasvatus sisältää lähiympäristöön tutustumista ja turvallista liikkumista jalankulkijana. Tämän tukemiseksi Liikenneturva tarjoaa Jalankulkijan kortin. Materiaali käsittelee monipuolisilla menetelmillä keskeiset liikenneasiat, jotka ensimmäisen ja toisen kouluvuoden aikana tulisi käydä läpi oppilaiden kanssa.

Elinympäristön laajentuessa tuetaan oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella ja joukkoliikenteessä. Vuosiluokille 3-6 Liikenneturvan pyöräilijän kortti -materiaaliin on koottu keskeisimmät turvallisen liikkumisen asiat. Lisäksi kortissa on opettajalle vinkki, miten asiat voi jakaa käsiteltäväksi näillä vuosiluokilla.

Yläkoulun (7.-9. lk.) opetussuunnitelmassa liikennekasvatuksen näkökulmana on kestävästi ja vastuullisesti toimiva liikkuja (erityisesti pyörällä ja mopolla), päihteettömyys sekä turvavarusteista, kuten turvavyöstä ja pyöräilykypärästä, huolehtiminen.

Tavoitteena laaja-alainen oppiminen

Uudessa opetussuunnitelmassa on laaja-alaisen osaamisen tavoite liitetty osaksi jokaista oppiainetta. Oppilasta kannustetaan kehittämään taitojaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyvissä perusasioissa.

Liikennekasvatus on osa itsestä huolehtimisen ja arjen taidot -osaamistavoitetta. Se voi olla yksi koulun omista tai paikallisesti tarjottavista monialaisista oppimiskokonaisuuksista. Näitä monialaisia oppimiskokonaisuuksia koulun tulee tarjota jokaiselle oppilaalle vähintään yksi lukuvuoden aikana.

Opettajailtapäivät vuonna 2015

Liikenneturva järjestää syksyllä 2015 alueellisia opettajailtapäiviä, joissa on mahdollisuus saada vinkkejä liikennekasvatuksen sisällyttämisestä monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Lisätietoja tulevista opettajailtapäivistä saat lähimmästä Liikenneturvan toimipisteestä.

Lisätietoja: Liikenneturvan aluetoimipisteet tai suunnittelija Susanna Konttila 0207282367

Jaa