Tekninen toimiala

Tekninen toimiala

  • Onko liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteille osoitettu erillistä rahoitusta?
  • Onko liikenneturvallisuutta ja kestävien kulkumuotojen toimintaedellytyksiä arvioitu maankäyttöpolitiikassa?
  • Laaditaanko yleis- ja asemakaavoille tai yleis-, liikenne- ja katusuunnitelmille liikenneturvallisuusarviointeja?
  • Onko kunnassa määritelty yhtenäisiä käytäntöjä mm. nopeusrajoitusten, rakenteellisten hidasteiden, suojatiejärjestelyiden, moporeittien tai esimerkiksi jalankulun ja pyöräilyn erottelun osalta?
  • Seurataanko kunnan liikenneturvallisuustilannetta, ja onko siitä viestitty kuntalaisten ja päättäjien suuntaan?
  • Tarjotaanko kuntalaisille mahdollisuutta osallistua liikennettä ja liikenneturvallisuutta koskevaan suunnitteluun?
  • Onko henkilöstö saanut riittävästi koulutusta liikenneturvallisuusasioihin
Jaa