Sosiaali- ja terveyspalvelut

  • Näkyykö liikenneturvallisuus hallinnonalan eri yksiköiden toimintasuunnitelmissa?
  • Onko liikenneturvallisuusteema mukana kunnan hyvinvointityössä?
  • Ovatko terveydenhoitajat, sosiaalityöntekijät ja muut avainhenkilöt saaneet perehdytystä liikenneturvallisuustyöhön?
  • Ovatko terveydenhuollon menettelyt ajoterveyteen ja sen arviointiin liittyvien kysymysten osalta riittäviä?
  • Toteutuuko liikenneturvallisuus henkilökuljetusten järjestelyissä?
  • Ovatko vanhus- ja vammaisneuvosto mukana liikenneturvallisuustyössä?
  • Seurataanko kuntalaisten liikennetapaturmia ja niiden syitä säännöllisesti?
  • Tarjotaanko kuntalaisille tietoa turvallisesta ja hyvinvointia edistävästä liikkumisesta?
  • Huomioidaanko liikenneturvallisuus palveluverkon suunnittelussa
Jaa