Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelut

  • Toteutuvatko opetussuunnitelmiin kirjatut liikennekasvatustyön tavoitteet?
  • Ovatko päivähoitajat ja opettajat saaneet perehdytystä liikenneturvallisuustyöhön?
  • Tehdäänkö liikennekasvatuksessa yhteistyötä perheiden ja sidosryhmien kanssa?
  • Onko koulujen lähialueiden liikenneturvallisuusongelmia kartoitettu ja parannustoimet suunniteltu?
  • Toteutuuko liikenneturvallisuus koululaiskuljetusten järjestelyissä?
  • Huomioidaanko liikenneturvallisuus ja saavutettavuus eri kulkutavoilla päiväkoti- ja kouluverkkoa koskevissa suunnitelmissa?
Jaa