Verksamhetstips: Bilbälte

Turvavyötä tulee käyttää myös koulukuljetuksissa. Bilbälte ska användas också i skolskjutsar. Kuva/Foto: Trafikskyddet/Katariina Kamppuri.

ABC för hur man färdas i bil för elever i lågstadiet och Bilbältesimprovisation för elever i högstadiet. Läs instruktionerna och genomför övningarna tillsammans med dina elever.

Bilbältet är den viktigaste säkerhetsutrustningen i bilen, men barn behöver ytterligare en säkerhetsanordning anpassad efter deras storlek, ända tills de uppnått 135 cm längd. Ett tillräckligt långt barn kan använda bilbälte på samma sätt som vuxna. Bilbältesanordningar för lågstadieelever är bilbältesstol och bilbälteskudde. Med hjälp av dem styrs bilbältet rätt.

Baksätet är den säkraste platsen för ett barn som färdas i bil. En krockkudde på passagerarplats i framsätet förbättrar säkerheten för en vuxen, men för en person under 140 cm är den mera till skada än nytta om den utlöses.

Bilåknings ABC för lågstadieelever

Med hjälp av en bilbältesport är det enkelt att åskådliggöra vem som behöver en säkerhetsanordning. En port kan konstrueras på olika sätt:

  • Spänn upp en lina på 135 cm höjd till exempel med hjälp av tejp mellan dörrkarmarna.
  • Bygg en port av trä.

Övning: Eleverna går under porten (135 cm). Om eleven inte kan gå upprätt genom porten får eleven vänta utanför. Om eleven ryms genom porten, vet eleven att han eller hon ännu bör använda en säkerhetsanordning.

Vem får färdas i framsätet?

Övning: Nästa omgång höjer man bilbältesporten med 5 cm. Man höjer linan eller lägger en upphöjning under porten av trä, t.ex. böcker. Om eleven ryms att gå under porten, ska eleven fortsättningsvis färdas i baksätet.

Bilbälte – bilens viktigaste säkerhetsanordning

Bilbältet räddar liv och skyddar mot skador. Alla som färdas i bil bör använda bilbälte. Lösa föremål kan också vara farliga om man krockar, transportera dem i bagageutrymmet. Föräldrar eller föraren, om inte någon förälder är med, ansvarar för att barn använder bilbälte.
Om man med övningen också vill få föräldrarna att fundera över hur deras barn färdas i bil, kan man använda porten vid evenemang där föräldrarna medverkar. Den är till exempel lämplig som en punkt på skolans temadag.

Bilbältesinprovisation för högstadieelever

En demonstration av genomförande för lärarna i högstadiet och andra stadiet

Bilbältet är fortsättningsvis bilens viktigaste säkerhetsutrustning. Trots detta är 15–24-åriga män de som använder minst bilbälte. Ett bilbälte som är fäst på rätt sätt håller personen på plats och förhindrar att personen slår i inredningen vid en kollision. En som färdas utan bilbälte i baksätet utsätter också den som färdas i framsätet för fara. Genom improvisationsövningen får man ungdomarna att förstå nyttan av att använda bilbälte. I samband med den kan man också ta upp kollisionskrafter och hur man spänner fast bilbältet på ett korrekt sätt.

Övning

Det är fråga om en improvisationsövning som kan formas enligt en egen berättelse och eget intresse. Ordna fyra stolar som säten i en bil. Välj 2 – 4 skådespelare ur gruppen. Berätta för dem om till exempel en trevlig kväll med kompisarna. Dela ut roller och berätta vad de ska representera.

Sätt skådespelarna på de bakre stolarna. De som sitter fram spänner fast sina bilbälten. De som sitter i baksätet upplever inte att de behöver bilbälte, de kan vara berusade eller tro att inget kan hända just dem. Föraren tittar bakåt, men vågar inte kräva att kompisarna kan använda bilbälte. Bilen kör iväg.

Man kör och kommer till en korsning. Berättaren skriker: ”Kollision!” En annan bil har kört ut bakom väjningsplikt och krockat med ungdomarnas bil; det väsentliga här är att olyckan sker oberoende av ungdomarna. Berättaren kan krydda berättelsen med egna upplevelser, olika olycksberättelser och andra uttryck som väcker tankar.

De som färdas i framsätet hålls på plats och skulle klara kollisionen med blotta förskräckelsen, men de som färdas utan bilbälten flyger framåt och krossar dem som sitter i framsätet.

Efter detta diskuterar man, vad en passagerare utan bilbälte kan förorsaka för sig själv och för andra.

Gå igenom situationen genom att återknyta till början av berättelsen. Fråga föraren, vad han borde göra när han märker att de som färdas i baksätet åker utan bilbälte. Föraren visar, hur han vänder sig om och kräver att passagerarna ska spänna fast bilbältena.

Improvisationen tar ungefär 15 minuter.

År 2012 skulle användningen av bilbälte enligt undersökningskommissionernas beräkningar ha räddat 15 personer från att dödas. Av dem som skadades och som inte hade använt bilbälte skulle så gott som allas skador ha blivit lindrigare om de hade använt bilbälte.
Man kan få en ordningsbot om man låter bli att använda bilbälte eller någon annan säkerhetsanordning.

Tilläggsinformation

Om du vill låna en bilbältesport, fråga distriktsbyrån på ditt område Trafikskyddets distriktsbyråer.

Trafikskyddets videofilmer och animationer om bilbälte www.youtube.com/liikenneturva

Jaa