Ungdomarnas egna idéer för att förbättra trafiksäkerheten

Elokuussa Helsingin kaupungin Lasten liikennekaupungissa muistutettiin suojatieturvallisuuden tärkeydestä sekä sitouduttiin suojatieturvallisuuteen Sinä teet suojatien -kampanjan merkeissä. Lapset pääsivät liikenneoppitunnin jälkeen maalauttamaan kasvoillensa suojatien. Kuvassa poseerataan ministeri Paula Risikon kanssa. I augusti påminde man i Barnens trafikstad om viken av säkerhet vid skyddsväg samt förband sig till en säkrare skyddsväg genom kampanjen ”Du gör skyddsvägen”. Barnen fick en skyddsväg målad i sina ansikten efter trafiklektionen. På bilden poserar man tillsammans med minister Paula Risikko. Kuva/Foto: Trafikskyddet/Minna Saarinen

Vuxna skriver och utformar lagar, utlåtanden och utredningar. Fastän lagarna berör alla, låter man ofta bli att höra ungdomarnas åsikter. Genom det nya projektet Ungdomarnas röst för trafiksäkerheten som startats på initiativ av Trafik- och kommunminister Paula Risikko försöker man höra och beakta ungdomarnas röster.

Ungdomarnas egna idéer för att förbättra trafiksäkerheten

Meningen med projektet är att hitta konkreta sätt att förbättra trafiksäkerheten för ungdomar och dra nytta av ungdomarnas egna idéer i trafiksäkerhetsarbetet. Trafikskyddet deltar i förverkligandet eftersom skolvärden är bekant och viktig för oss.

I projektet deltar 13 fadderskolor runt om i Finland.

Bland deltagarna finns lågstadieskolor, högstadieskolor, gymnasier och yrkesskolor. Fadderskolorna deltar i projektet fram till våren 2016.

Totalrevideringen av vägtrafiklagen är en helhet som för tillfället är under beredning i Trafikministeriet och för vilken man önskar kommentarer av dem som berörs av lagen och vars röst ofta förblir ohörd i lagberedningssammanhang.

Projektet förvekligas i samarbete med trafik- och kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikskyddet, polisförvaltningen och fadderskolorna.

Bakgrunden till projektet är en oro för i synnerhet ungdomars trafiksäkerhet. Trafiken har visat sig vara särskilt farlig för 15 – 18 åriga ungdomar. I denna ålder börjar ungdomarna köra moped och bil. Projektet hoppas på lösningar från ungdomarna hur man skulle kunna förbättra trafiksäkerheten just i dessa skeden av livet.

Bekanta dig med projektet och fadderskolorna:

www.lvm.fi/web/hanke/nuorten-aani-liikenneturvallisuudelle

Tilläggsinformation:

Pasi Anteroinen, informatör, Trafikskyddet, tfn 020 7282 348.

 

Jaa