Trafik för lärare – Lärare för trafik teamet tackar för sig

Alhaalla vasemmalta/Nedre raden från vänster: Minna Nordström, Leena Piippa, Eini Karvonen, Sinikka Korpela. Keskellä vasemmalta/I mitten från vänster: Heli Vaija, Leena Sipinen, Heli Lintamo, Laura Loikkanen, Mika Hatakka, Sini Aarnio-Kurki, Anne Mikkola. Ylärivi vasemmalta/Övre raden från vänster: Petri Niska, Satu Tuomikoski, Antero Lammi, Eero Kalmakoski, Tomi Rossi.

Fyrtiotvå utbildningsdagar. Ett seminarium. Niohundrafyrtiofem involverade lärare. Tusentals körkilometer. Otroligt mycket entusiasm, skratt och gott humör. Av allt detta bestod lärarnas fortbildnings projekt ”Trafik för lärare – Lärare för trafik” och dess fortsättningsdel av.

Utbildningarna erbjöd lärarna utöver praktiska övningar, även stöd och motivation för att behandla trafik i undervisningen. Responsen som man fick visade att man det var just det som man önskade. Innehållet kanske var bekant, men aha-upplevelserna blev många. ”Det här kan man göra också såhär!” Responsenkäten avslöjade att verksamhetsmodellerna har vunnit mark inom skolornas trafikutbildning: materialet har utöver att det använts också delats vidare. Övningarna som gjordes på utbildningen passar dessutom bra ihop med de förnyade motiveringarna i grundskolans läroplan.”

 

”Det här kan man göra också såhär!”

”Lärarfortbildningarna” kräver mycket, men de ger också mycket. En utbildning återstår ännu i slutet av november, innan också fortsättningsprojektet avslutas vid årsskiftet. Gänget som hållit i fortbildningen vill uttrycka sitt varmaste tack till alla som har deltagit i utbildningstillfällena: det var ett nöje att arbeta tillsammans med er och just ni gjorde fortbildningstillfällena så bra som de slutligen blev! Tack!

Laura Loikkanen
 

Jaa