Elektronisk kartläggning av farliga platser – vaaranpaikka.fi

Oppilas merkitsee oman koulureittinsä vaaranpaikat www.vaaranpaikka.fi -sovellukseen. Eleven antecknar den egna skolvägens farliga platser på www.vaaranpaikka.fi

Förra våren publicerade Trafikskyddet en avgiftsfri elektronisk applikation för kartläggning av farliga platser för skolorna.

Elektronisk kartläggning av farliga platser

I kartläggningen kan läraren skapa skolan och klasser och efter det ge eleverna uppgiften att fylla i farliga platser på deras egen skolväg på kartan. Man kan bekanta sig med programmet på adressen www.vaaranpaikka.fi (på finska).

Tilläggsinformation om programmet och dess användning finns på Trafikskyddets webbsidor (på finska): http://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/liikennekasvatus/vaaranpaikkakartoitus/vaaranpaikkafi

Vi samlar in respons om programmet. Skicka din respons till adressen liikenneturva [at] liikenneturva.fi.

 

Jaa