"Det borde ha varit en alldeles vanlig kväll"

Liikenneonnettomuudessa loukkaantunut Jarmo Tolonen kertoo tarinaansa. Jarmo Tolonen som har skadats i en trafikolycka berättar sin historia. Kuva/Foto:Trafikskyddet/Eero Kalmakoski

Livet är fullt av val – bra och dåliga. Många livsöden avgörs genom snabbt fattade beslut och deras följder. I Punainen Liitu föreställningen funderar man över valens betydelse i trafiken och ger ungdomarna möjlighet att diskutera dem.

"Det sista minnet var att lastbilens vita sida uppstod som en vägg framför oss och vi var på väg rakt emot den.”

De här orden yttrades av en ung kvinna vid filmdramatiseringen av Punainen Liitu föreställningen vid Uleåborg regionens yrkesinstituts gymnastiksal onsdagen 10.9.2014. Filmen baserar sig på en allvarlig trafikolycka som inträffade i Norra Österbotten för några år sedan och i vilken tre ungdomar omkom.

Livet är fullt av val – bra och dåliga. Många livsöden avgörs genom snabbt fattade beslut och deras följder. I synnerhet ungdomar som snart ska ta körkort och ungdomar som just har tagit körkort gör riskfyllda beslut i trafiken.

Punainen Liitu stöder görandet av säkra val i trafiken

Punainen Liitu föreställningen strävar till att påverka ungdomars trafikbeteende. Föreställningen består av två delar. För en stor del av eleverna visas en videofilm om en verklig olycka. I samband med framställningen hörs också till exempel räddningsverket, polisen, sjukvårdspersonal eller en ungdom som råkat ut för olyckan eller närståendes berättelser om sina erfarenheter. 

Efter föreställningen behandlar läraren med sin klass elevernas tankar om vad de upplevt. Man har märkt, att man kan förbättra effekten av olika kampanjer och trafiksäkerhetsföreställningar, om man behandlar det som man sett och upplevt i små grupper efteråt. Målet är att ungdomarna ska göra klokare val efter det här.

De två första föreställningarna i Uleåborgsområdet genomfördes i OSAO Kaukovainio enhets utrymmen, där gymnastiksalen fylldes med drygt 500 åhörare. Enligt responsen från både ungdomarna och deras lärare var föreställningen väldigt övertygande och vädjade till känslorna. I Norra Österbotten har sammanlagt drygt 3000 ungdomar sett föreställningen. Föreställningen förverkligades i samarbete med Trafikskyddet, Uleåborg-Koillismaa räddningsverk och Uleåborgs polisinrättning.

Tilläggsinformation om ämnet från Trafikskyddets verksamhetsställen

Eero Kalmakoski

Artikeln har publicerats i Trafikskyddets blogg 1.10.2014

Jaa