Liikenneympäristö ja -palvelut

Liikenneturvan kuntien liikenneturvallisuustyön sisältöä. Tietoa liikenneympäristöstä ja -palveluista.

Tiedot kunnan maankäytöstä ja palveluista:

 • Vireillä olevat kaavaprosessit, lähivuosien rakennuskohteet.
 • Palveluverkkoa koskevat suunnitelmat, lähivuosien muutokset.
 • Keskeisten toimintojen sijoittuminen (esim. koulut, päiväkodit, palvelutalot, kirjastot, liikuntakeskukset jne.).

Tiedot liikenteestä ja liikennejärjestelyistä:

 • Nopeusrajoitukset, nopeusnäyttötaulut, kameravalvontapisteet jne.
 • Jalankulku- ja pyörätieverkot (ali- ja ylikulut, väylien hoitoluokat).
 • Suojatiejärjestelyt (maanteiden osalta ohjeistuksen mukaisuus).
 • Moporeitit.
 • Moottorikelkkareitit.
 • Tie- ja katuverkon hierarkia, nykyinen toiminnallisuus.
 • Liittymäjärjestelyt (pääteiden osalta ohjeiden mukaisuus).
 • Valaistus ja hirvivaroitusalueet.
 • Tasoristeykset ja niiden turvallisuusjärjestelyt.
 • Kaikille avoimien joukkoliikennepalveluiden yleiskuvaus (reitit, tarjonta).
 • Koulukuljetusten järjestämistapa ja ohjeistus, havaitut ongelmat.
 • Muut kunnan järjestämät henkilöliikenteen kuljetukset.
 • Liikennemäärät, liikennelaskennat, tiedot liikkumisesta.
 • Tie- ja katusuunnitelmat (keskeiset), lähivuosien rakennuskohteet.
 • Muut liikenteen suunnitelmat ja selvitykset (työn kannalta keskeiset).

Nykyiset liikenneympäristön kehittämisperiaatteet ja tavoiteverkot:

 • Nopeusrajoituspolitiikka ja liikenteen rauhoittamisratkaisujen periaatteet.
 • Taajamien ja keskustojen jalankulkupainotteiset alueet.
 • Pyöräilyn tavoiteverkot ja laatutasotavoitteet.
 • Eri kulkumuotojen erottelun periaatteet.
 • Muut kunnassa käytetyt liikenneratkaisujen periaatteet: etuajo-oikeudet, joukkoliikenteen etuisuudet, pysäköinnin järjestämistapa jne.
Jaa