Liikenneonnettomuudet ja -tapaturmat

Liikenneturvan kuntien liikenneturvallisuustyön sisältöä. Tietoa liikenneonnettomuuksista ja tapaturmista.

Onnettomuustiedot (trendit ja erityispiirteet)

 • Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet (vakavasti loukkaantuneet eroteltuna).
 • Uhrien jakauma ikäryhmittäin, kulkutavoittain ja onnettomuusluokittain.
 • Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä ja niiden kohdentuminen maanteille ja kaduille, taajamiin ja taajamien ulkopuolelle.
 • Onnettomuusluokat ja -tyypit eri toimintaympäristöissä.
 • Liikenneonnettomuuksien erityispiirteet eri ikäryhmissä ja kulkutavoilla.
 • Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien erityispiirteet.
 • Onnettomuudet kartalla, onnettomuuskasaumat tai muut riskipistetarkastelut, onnettomuustiheys tietyypeittäin.
 • Muut liikenteen tapaturmatiedot, esim. liukastumisonnettomuudet (luku 1.).

Onnettomuusriskien arviointi

 • Henkilövahinkojen tai henkilövahinko-onnettomuuksien määrä asukasta kohden sekä ikäryhmittäin ikäryhmän kokoon suhteutettuna.
 • Henkilövahinkojen tai henkilövahinko-onnettomuuksien määrä liikennesuoritteeseen suhteutettuna esim. tietyypeittäin (jos suoritetieto saatavissa).
 • Onnettomuuksien vakavuusaste kokonaisuutena ja esimerkiksi onnettomuusluokittain, aluetyypeittäin ja tietyypeittäin.

Onnettomuuskustannusten arviointi

 • Kunnan onnettomuuskustannusten arviointi yksikkökustannusten avulla.
Jaa