Liikennekäyttäytyminen ja liikenteen ilmapiiri

Liikenneturvan kuntien liikenneturvallisuustyön sisältöä. Liikennekäyttäytymisen ja liikenteen ilmapiirin vaikutus.

Liikennekäyttäytyminen, avainteemoja:

 • Päihteiden käyttö liikenteessä (alkoholi ja huumeet).
 • Nopeusrajoitusten noudattaminen.
 • Liikennevalojen noudattaminen.
 • Suojateiden kunnioittaminen; sääntöjen tuntemus ja noudattaminen.
 • Turvalaitteiden käyttö: esim. heijastin, pyörävalot, ajovalot autossa, pyöräilykypärä, turvavyö, lasten turvaistuimet.
 • Tarkkaamattomuus liikenteessä: esim. matkapuhelimen käyttö.
 • Muita mahdollisia; ohituskäyttäytyminen, kaistanvaihdot, vilkun käyttö, suuntamerkin näyttäminen (pyöräilijät), pyöräily jalkakäytävällä jne.

Liikennekäyttäytyminen onnettomuuksissa (sisältyy osin onnettomuusanalyysiin):

 • Päihdeonnettomuuksien osuus henkilövahinko-onnettomuuksista.
 • Yksittäisonnettomuuksien osuus ja erityispiirteet.
 • Kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien välittömien riskien ja taustariskien analysointi, turvalaitteiden pelastavan vaikutuksen arviointi.

Liikenteen ilmapiiri (sisältyy osin koetun turvallisuuden analysointiin):

 • Liikenteen ilmapiirin muutos ja kehityssuunnat (kokemus).
 • Liikenteessä pelkoa aiheuttavat tekijät.
 • Yleisimmät havaitut liikennekäyttäytymisen ongelmat.
 • Vakavimmiksi koetut liikennekäyttäytymisen ongelmat.
Jaa