Kuntien liikenneturvallisuustyö

Turvallisuus on terveyttä ja hyvinvointia edistävä tekijä ja jokaisen ihmisen perusoikeus. Liikenteen nollavisiossa lähtökohtana on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua liikenteessä ja että ihmiset voisivat kulkutavasta riippumatta tehdä matkansa pelkäämättä. Liikenneturvan kuntien liikenneturvallisuustyön sivustolla esitellään sisältöjä kuntien näkökulmasta.

Yhteiskunnan tehtävänä on luoda edellytykset turvallisille ja vastuullisille valinnoille liikenteessä sekä valvoa yhteisten pelisääntöjen toteutumista. Paikallisella, kunnissa tehtävällä liikenneturvallisuustyöllä, on keskeinen merkitys koko maan liikenneturvallisuustilanteen kohentamisessa.

Tällä sivustolla esitellään liikenneturvallisuustyön sisältöjä kuntien ja niiden eri toimialojen näkövinkkelistä, kerrotaan liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinnasta, esitellään erilaisia yhteistyömalleja sekä tarjotaan tietoa paikallista liikenneturvallisuustyötä tukevista tietoaineistoista.

Sivusto pohjautuu Väyläviraston (ent. Liikennevirasto) Traficomin (ent. Trafi), Liikenneturvan ja Kuntaliiton julkaisuun Käsikirja kuntien liikenneturvallisuustyöhön (2016). © Suomen Kuntaliitto, Helsinki 2016.

Kunnan palveluissa

Liikenneturvallisuustyö on pitkäjänteistä perustyötä, jossa huomioidaan kaikenikäiset asukkaat ja eri liikkujaryhmät.

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Liikenneturvallisuussuunnitelma on hyvä työkalu kunnan liikenneturvallisuustyön koordinointiin.

Yhteistyö

Tuloksellinen liikenneturvallisuustyö edellyttää yhteistyötä. Yhteistyön toteuttamiseen ei kuitenkaan ole yhtä oikeaa toteutustapaa.

Tietoaineistot

Kunnan liikenneturvallisuustyön tueksi on tarjolla useita tietoaineistoja.

Jaa