Kunta työnantajana

Liikenneturvan kuntien liikenneturvallisuustyön sisältöä. Liikenneturvallisuusasioista tiedottamalla ja kouluttamalla parannetaan kuntien työntekijöiden ammattitaitoa kunkin omassa tehtävässä ja parannetaan yleistä turvallisuutta.

Toimintaesimerkkejä

 • Työmatkatapaturmien seuranta.
 • Työmatkojen liikenneturvallisuuskartoitukset.
 • Turvalaitteiden käyttöön liittyvät suositukset työ- ja työasiamatkoilla.
 • Säännöllinen tiedottaminen ajankohtaisista liikenneturvallisuusteemoista.
 • Erilaiset kilpailut sekä taloudelliset kannustimet, kuten työsuhdejoukkoliikennelipun, työsuhdepyörän tai pyörähuollon tarjoaminen työntekijöille.
 • Pyöräpysäköinnin kehittäminen kunnan toimipaikoissa.
 • Kunnan osallistuminen valtakunnallisiin tempauksiin ja teemapäiviin: Kilometrikisa, Pyöräilyviikko, Liikkujan viikko, Tapaturmapäivä, jne.
 • Kävelyn ja pyöräilyn kytkeminen henkilöstön tyky-toimintaan.
 • Työmatkaliikkuminen esille työhyvinvointia koskevissa kyselyissä.

Työmatkat kävellen, pyöräillen tai autoillen ovat monille työpäivän vaarallisinta aikaa ja työhön liittyvä liikenne on usealla työpaikalla suurin työhön liittyvä riskitekijä. Kunnat työnantajina voivat toimintatavoillaan kannustaa työntekijöitä turvallisiin ja järkeviin liikkumisvalintoihin.

Liikenneturvallisuusasioista tiedottamalla ja kouluttamalla parannetaan työntekijöiden ammattitaitoa kunkin omassa tehtävässä, mutta samalla voidaan vaikuttaa myös työntekijöiden omaan turvallisuuteen.

Kävelyyn ja pyöräilyyn innostamalla parannetaan henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Liikennetapaturmien ennaltaehkäisy kuuluu kunnan työsuojelutoimintaan. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan huolehtimaan työnteon turvallisuudesta sekä työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Vastuullinen organisaatio kiinnittää toiminnassaan ja valinnoissaan huomiota myös siihen, että työ- ja työmatkaliikenteestä aiheutuu mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja.

Avainkysymyksiä päättäjille

 • Sisältyvätkö työmatkojen ja työpäivän aikana tehtävien matkojen liikenneturvallisuus kunnan työsuojelun toimintaohjelmaan?
 • Seurataanko työmatkojen liikennetapaturmia tai liikkumistottumuksia?
 • Huomioidaanko liikkumisen turvallisuus osana työhyvinvoinnin edistämistä?
 • Kannustetaanko työntekijöitä viisaisiin liikkumisvalintoihin työ- ja työasiamatkoilla?
 • Onko työ- ja työasiamatkojen vaaranpaikkoja ja muita riskitekijöitä kartoitettu?
 • Tarjoavatko kunnan eri toimipisteet edellytykset kävellen tai pyörällä tehtäville työmatkoille?
Jaa