Kunnan viestintäpalvelut

Liikenneturvan kuntien liikenneturvallisuustyön sisältöä viestintäpalveluille.

Toimintaesimerkkejä

  • Liikenneturvallisuusviestinnän vuosikellon suunnittelu.
  • Liikenneturvan, poliisin ja pelastuslaitoksen ja Trafin tiedotteiden ja uutisten hyödyntäminen kuntaviestinnässä (myös kunnan työntekijöille).
  • Liikenneturvallisuusaiheisten artikkeleiden julkaisu henkilöstötiedotteissa.
  • Oman nettisivun perustaminen poikkihallinnollisille liikenneturvallisuusasioille (tai laajemmin kestävän liikkumisen edistämiselle).

Asukkaille ja muille kohderyhmille suunnattu viestintä on merkittävä osa kunnan liikenneturvallisuustyötä. Liikenne ja sen turvallisuus on aihe, joka herättää huolta ja kiinnostusta – turvallisuuteen liittyviä aloitteita ja yhteydenottoja tulee kuntiin runsaasti. Näihin teemoihin liittyvän tiedottamisen lisäksi olisi hyvä varata resursseja myös aktiiviseen ja avoimeen keskusteluun.

Kunnan tulee tiedottaa asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, osallistumismahdollisuuksista, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista.

Tiedottamisen lisäksi viestinnän keinoin halutaan vaikuttaa kuntalaisten toimintaan, valintoihin ja asenteisiin liikenteessä.

Asukkaiden tiedotus hoidetaan usein kuntien nettisivuja ja tiedotuslehtiä, sosiaalista mediaa ja paikallislehtiä hyödyntäen. Paikallisia sidosryhmiä, kuten esimerkiksi kyläyhdistyksiä, vanhempainyhdistyksiä, urheiluseuroja tai eläkeläisjärjestöjä voidaan lähestyä myös sähköpostitse.

Kuntaorganisaation sisäisessä viestinnässä kohderyhmänä ovat kunnan työntekijät ja kunnan luottamushenkilöt. Tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuustyön arvostusta ja liikenneturvallisuustietämystä kertomalla esimerkiksi ajankohtaisista liikenneturvallisuusteemoista, uusista ohjeista ja muista työssä hyödynnettävistä materiaaleista sekä kannustaa kestäviin ja turvallisiin liikkumisvalintoihin työmatkoilla.

Jaa