Kunnan palveluissa

Liikenneturvallisuustyö on pitkäjänteistä perustyötä, jossa huomioidaan kaikenikäiset asukkaat ja eri liikkujaryhmät.

Turvallinen liikkuminen on tärkeä osa kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Liikenteen henkilövahinkoja ja turvattomuuden kokemusta voidaan ehkäistä monin tavoin. Kunnan toiminta ja palvelut tavoittavat jokaisen suomalaisen jossakin elämänvaiheessa, mikä on hyvä perusta liikenneturvallisuustyölle.

Liikenneturvallisuustyön työkalupakki on laaja ja siitä löytyy toiminnan mahdollisuuksia kaikille hallintokunnille. Hallintokuntien yhteistyö tehostaa toiminnan vaikutusta.

Päättäjien sitoutuminen ennaltaehkäisevään liikenneturvallisuustyöhön varmistaa resurssit pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Avainkysymyksiä päättäjille

  • Käsitelläänkö liikenneturvallisuutta kuntastrategiassa, hyvinvointisuunnitelmassa ja turvallisuussuunnitelmassa?
  • Ovatko kunnan liikenneturvallisuustilanne ja ongelmat päättäjien tiedossa?
  • Huomioidaanko liikenneturvallisuus palveluverkkoa koskevissa suunnitelmissa?
Jaa