Kunnan palveluissa

Liikenneturvallisuustyö on pitkäjänteistä perustyötä, jossa huomioidaan kaikenikäiset asukkaat ja eri liikkujaryhmät.

Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on tarjota kaikille asukkaille yhtäläiset edellytykset terveeseen ja turvalliseen elämään. Kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan sekä seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä, mukaan lukien liikenneturvallisuus ja siihen vaikuttavat tekijät.

Kunnan toiminta ja palvelut tavoittavat jokaisen suomalaisen jossakin elämänvaiheessa, mikä on hyvä perusta liikenneturvallisuustyölle. Yhteistyötä kuitenkin tarvitaan kuntaorganisaation sisällä eri toimialojen välillä sekä kunnan ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

Liikenneturvallisuustyön keinovalikoima on laaja ja siitä löytyy toiminnan mahdollisuuksia kaikille hallintokunnille. Hallintokuntien yhteistyö sekä kunnan ja sidosryhmien välinen yhteistyö tehostaa toiminnan vaikutusta. Päättäjien sitoutuminen ennaltaehkäisevään liikenneturvallisuustyöhön varmistaa resurssit ja myönteisen ilmapiirin pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Jaa