Koettu turvallisuus ja ongelmat

Kuntien liikenneturvallisuustyön koettu turvallisuus ja ongelmat.

Keskeisiä kartoitettavia teemoja:

 • Liikenneturvallisuuden kokemus yleisesti ja erityisesti omassa liikkumisessa.
 • Eri liikkujaryhmien koettu turvallisuus.
 • Turvattomuutta aiheuttavat tekijät (itselle ja muiden liikkujaryhmien osalta).
 • Liikkumisessa koetut esteet ja ongelmat eri kulkutavoilla.
 • Omakohtaiset kokemukset vaaratilanteista tai onnettomuuksista.
 • Vaaralliseksi tai turvattomaksi koetut paikat.

Työskentelymenetelmiä koetun turvallisuuden kartoitukseen:

 • Liikenneturvallisuuskyselyt asukkaille ja sidosryhmille.
 • Asukastilaisuudet, seminaarit.
 • Kouluille (oppilaat, opettajat, huoltajat) suunnatut kysely.
 • Vanhus- ja vammaisneuvostoille suunnatut kyselyt.
 • Paikallisille järjestöille suunnatut kyselyt.
 • Kunnan henkilöstökyselyt (työliikenteen turvallisuus).
 • Kuntaan ja ELY-keskukseen saapuneiden aloitteiden läpikäynti.
 • Rinnakkaisprosessien hyödyntäminen (muut kyselyt) tai niissä kerätyn sidosryhmäpalautteen huomioiminen (esim. kaavahankkeet, paikalliseen turvallisuussuunnitteluun liittyvät kyselyt).
Jaa