Kartoitus - Muistilista

Keskeisiä suunnittelun taustaksi selvitettäviä asioita ovat ainakin:

Toiminnan rakenteet

 • Kunnan organisaatiorakenne ja palveluiden järjestämistapa: mitä vaihtoehtoja liikenneturvallisuustyön organisoinnille löytyy.
 • Kunnassa säännönmukaisesti laadittavat keskeiset poikkihallinnolliset strategiat ja suunnitelmat: mihin suunnitelmiin liikenneturvallisuusnäkökulma voidaan sisällyttää.
 • Liikenneturvallisuustyön rahoitus ja muut resurssit.
 • Päätöksenteon kytkentä liikenneturvallisuustyöhön ja sen suunnitteluun.
 • Kunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavat ja mahdollisuudet liikenneturvallisuusviestinnässä.
 • Kunnassa säännönmukaisesti laadittavat kyselyt asukkaille ja työntekijöille ja mahdollisuudet sisällyttää liikenneturvallisuusteeman niihin.

Eri osapuolten nykyinen toiminta

 • Liikenneturvallisuustyö eri hallintokunnissa ja niiden toimintayksiköissä; ohjeistus, nykyiset rutiinit, erilliset toimenpiteet.
 • Liikenneturvallisuusarvioinnit maankäytön ja liikenteen suunnitelmissa.
 • Paikalliset järjestöt ja niiden aktiivisuus liikenneturvallisuustyössä.
 • Paikallisten viranomaistahojen aktiivisuus liikenneturvallisuusasioissa (poliisi, pelastuslaitos).

Yhteistyö

 • Liikenneturvallisuustyön koordinoinnin nykytila, onko jo toimiva liikenneturvallisuusryhmä.
 • Hallintokuntien väliset yhteistyömuodot liikenneturvallisuustyössä.
 • Yhteistyömallit naapurikuntien kanssa, seudullisen yhteistyön tavoite.
 • Mahdolliset yhteistyömallit ja -foorumit liikenneturvallisuustyössä jatkossa.

Mahdollisia työskentelymenetelmiä

 • Kyselyt kunnan johtoryhmälle, valtuustolle ja lautakunnille.
 • Eri hallintokunnille suunnatut kyselyt ja keskustelutilaisuudet.
 • Hallintokuntien yhteiset keskustelutilaisuudet yhteisistä teemoista.
 • Keskustelut tai esittelyt kunnan moniammatillisissa työryhmissä; hyvinvointityöryhmässä, opiskeluhuollon ohjausryhmässä, vanhus- ja vammaisneuvostoissa.
 • Paikallisille järjestöille ja yhdistyksille suunnatut kyselyt.
Jaa