Kunnanhallitus, valtuusto, johtoryhmä

Kunnanhallitus, valtuusto, johtoryhmä

  • Nähdäänkö liikenneturvallisuus osana kuntalaisten hyvinvointia? Käsitelläänkö sitä kuntastrategiassa, hyvinvointisuunnitelmassa ja turvallisuussuunnitelmassa?
  • Toteutetaanko liikenneturvallisuustyötä poikkihallinnollisesti jonkin ryhmän toimesta?
  • Mikä toimiala koordinoi liikenneturvallisuustyötä?
  • Onko liikenneturvallisuustyöhön eri toimialoilla osoitettu riittävästi resursseja?
  • Onko kunnan liikenneturvallisuustilanne ja ongelmat päättäjien tiedossa?
  • Tiedostetaanko liikenneturvallisuustilanteen yhteys kuntatalouteen?
  • Huomioidaanko liikenneturvallisuus ja saavutettavuus eri kulkutavoilla kunnan alueidenkäyttöä ja palveluverkkoa koskevissa suunnitelmissa?
Jaa