Ajomukavuus ja turvallisuus

Oikein kiinnitetty turvavyö pitää ihmisen istuimellaan ja estää häntä iskeytymästä auton koviin sisäosiin törmäystilanteissa.

Ikävuosien karttuessa arvostaa entistä enemmän hyvää ajoergonomiaa. Sisään ja ulos käynnin tulisi olla helppoa, mittariston selkeä, näkyvyyden hyvä, hallintalaitteiden helppokäyttöisiä ja istuma-asennon mukava pitkilläkin matkoilla. Auton käyttömukavuus vaikuttaa myös liikenneturvallisuuteen.

Ajomukavuutta ja turvallisuutta parantavat kaikki sellaiset auton ominaisuudet, jotka helpottavat ajoneuvon käsittelyä, liikenteen havainnointia ja vuorovaikutusta muiden liikkujien kanssa. Uudesta tekniikasta löytyy monia käyttökelpoisia ratkaisuja, jotka auttavat kuljettajaa näiden tehtävien hallinnassa.

Ajoneuvojen turvallisuuden kehittämisessä on perinteisesti keskitytty kolariturvallisuuden parantamiseen. Tavoitteena on ollut entistä turvallisempi auton rakenne, törmäyskestävyys sekä matkustajien suojaaminen törmäyksiltä auton sisällä ja sen ulkopuolella.

Tulosta ja täytä tai täytä ja tulosta auton arviointilomake.

Apua uudesta teknologiasta

Viime vuosien tekninen kehitystyö on tuonut autoihin älyteknologiaa ja erilaisia kuljettajan toimintaa avustavia turvajärjestelmiä. Nämä järjestelmät voivat merkittävästi helpottaa autoilua.

Tekniikka auttaa, jos huomio herpaantuu

Turvajärjestelmien toiminta perustuu uusimpaan teknologiaan ja esimerkiksi tutkien ja sensoreiden käyttöön. Järjestelmät ovat koko ajan toiminnassa ja valmiina reagoimaan ympäristöön. Ne valvovat ympäristön tapahtumia silloinkin, kun kuljettajan huomio on jostain syystä muualla. Järjestelmät voivat reagoida ja vaikuttaa auton kulkuun hyvin nopeastikin.

Monimutkaiset liikennetilanteet ja risteykset voivat aiheuttaa vaikeuksia. Joissain tilanteissa voi olla vaarana, ettei kuljettaja pystykään seuraamaan liikennettä, kun huomio kiinnittyy esimerkiksi mittareihin ja navigointiohjeisiin. Uudet turvajärjestelmät varoittavat kuljettajaa tiellä liikkujista, auttavat häntä huomaamaan olennaiset asiat ja antavat etukäteen tietoa tulevasta tilanteesta. Tekniikka voi helpottaa myös pimeällä ja vieraissa paikoissa ajamista.

Uudet turvajärjestelmät helpottavat ajamista vain silloin, jos niitä käytetään oikein. Ne voivat parantaa liikenneturvallisuutta, ellei kuljettaja muuta ajotapojaan, esimerkiksi nosta ajonopeutta ja aja entistä huolettomammin.

Lisätietoa turvajärjestelmistä

Lue lisää auton turvatekniikasta. Tekniikka auttaa kuljettajaa:

Vanhenemisesta johtuva muutos, sen vaikutus ajamiseen ja helpottava turvajärjestelmä (pdf). Taulukossa on kuvattu vanhenemisesta johtuvia muutoksia, niiden vaikutuksia ajamiseen ja sitä, mitkä turvajärjestelmät voivat helpottaa ongelmia.

Ajomukavuus

Sisään ja ulos käynnin helppous, mittariston selkeys, hyvä näkyvyys, hallintalaitteiden helppokäyttöisyys ja istuma-asennon mukavuus pitkilläkin matkoilla vaikuttavat kaikki ajomukavuuteen. Auton käyttö- ja ajomukavuudella on vaikutusta myös liikenneturvallisuuteen.

Ajoturvallisuus

Ajoneuvojen turvallisuuden kehittämisessä on perinteisesti keskitytty kolariturvallisuuden parantamiseen. Tavoitteena on entistä turvallisempi auton rakenne, törmäyskestävyys sekä matkustajien suojaaminen törmäyksiltä auton sisällä ja sen ulkopuolella.

Jaa