Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut

  • Sisältyvätkö työ- ja työasiamatkojen (työliikenteen) liikenneturvallisuus kunnan työsuojelun toimintaohjelmaan?
  • Seurataanko työmatkojen liikennetapaturmia tai liikkumistottumuksia?
  • Huomioidaanko liikkumisen turvallisuus osana muuta työhyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää toimintaa?
  • Kannustetaanko työntekijöitä viisaisiin liikkumisvalintoihin työ- ja työasiamatkoilla?
  • Onko työ- ja työasiamatkojen vaaranpaikkoja ja muita riskitekijöitä kartoitettu?
  • Tarjoavatko kunnan eri toimipisteet edellytykset kävellen tai pyörällä tehtäville työmatkalle?
Jaa