Arvonnan säännöt

1. Arvontaan osallistuminen
Osallistumalla arvontaan sitoudut näihin sääntöihin.
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt kampanja-aikana. Alle 16-vuotiailta edellytetään vanhemman tai huoltajan suostumusta.

2. Kilpailuaika
Arvonta-aika on 24.9.-7.10.2018.

3. Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää Liikenneturva  (PL 29, 00421 Helsinki).

4. Kilpailun palkinnot
Kilpailun palkintoina on leffalippupaketteja (à 2 kpl) sekä #HeijastanSinua -heijastimia (à 2 kpl). Rahtikulut maksaa kilpailun järjestäjä (Liikenneturva).

5. Voittajien valinta, arvonta ja osallistuminen
Kilpailun palkintojen saajat arvotaan kaikkien kilpailuaikana kampanjasivun (www.liikenneturva.fi/heijastansinua) kautta kilpailuun osallistuneiden joukosta. Arvonnat suorittaa Liikenneturva. Liikenneturva ei vastaa puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista eikä teknisistä syistä perille tulemattomista viesteistä. Liikenneturvan henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.

6. Voitoista ilmoittaminen
Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ottamalla yhteyttä osallistujan kyselylomakkeeseen jättämän yhteystiedon kautta viimeistään kahden viikon kuluttua arvonnasta.
Mikäli yhteydenottoon ei vastata kolmen viikon kuluessa, palkinto arvotaan uudelleen. Palkintoa ei ole mahdollista muuttaa rahaksi tai muuksi vastikkeeksi.
Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista nimensä sivustolla voittajien julkistamisen yhteydessä. Palkinnot toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin.

7. Tietojen luovuttaminen
Liikenneturva ei tallenna kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja pysyvästi vaan ne tuhotaan heti, kun voittajiin on saatu yhteys.
Arvonnan yhteydessä kerättyjä tietoja ei käytetä markkinointitoimenpiteisiin, eikä niitä luovuteta tai myydä kolmansille osapuolille. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

8. Heijastintervehdykset
Liikenneturvalla on oikeus julkaista ja hyödyntää kilpailuun ladattuja tuotoksia Liikenneturvan toiminnassa. Toiminta tarkoittaa esimerkiksi viestintää ja koulutusta: tiedotteita, kampanjointia, painettua materiaalia, internetsivuja tai oppimateriaalia.
Liikenneturva sitoutuu siihen, että se ei esitä materiaalia sopimattomissa yhteyksissä. Liikenneturva ei myöskään käytä materiaalia kaupallisiin tarkoituksiin. Lisätietoja materiaalin hyödyntämisestä saa Liikenneturvan viestinnästä.

Jos tervehdyksiä julkaistaa sosiaalisen median tms. alustoilla, niihin sovelletaan kyseisten alustojen julkaisusääntöjä.

9. Järjestäjän vastuu
Kilpailun järjestäjän vastuu kilpailun osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkintojen määrää tai arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

10. Erityisehdot
Mikäli henkilö ei ole jättänyt arvontaan tarvittavia yhteystietoja, hänet voidaan poistaa arvonnasta. Kaikenlainen kilpailuosallistumisten manipulointi voi johtaa kilpailusta sulkemiseen. Liikenneturva varaa oikeuden kilpailuosallistumisten moderointiin ja epäasiallisuuksien poistamiseen.

11. Tietosuoja
Keräämämme tiedot koostuvat arvontaosallistumisen mukana annetuista yhteystiedoista, joita kerätään ainoastaan arvontaa ja mahdollisesta voitosta ilmoittamista varten, eikä niitä säilytetä kilpailun päättymisen jälkeen. Tutustu tietosuojaselosteeseemme.

Jaa

Tehtyjä heijastintervehdyksiä