Nuoren kanssa on hyvä keskustella suhtautumisesta rattijuopumukseen, sillä asia alkaa tulla lähelle nuoren kokemusmaailmaa ja asenteet ovat muodostumassa. Osa yläkouluikäisistä on jo itse ajoneuvon kuljettaja mopokortin ajamisen myötä, ja monen kaveripiiriin kuuluu vanhempia nuoria, joilla on ajokortteja. Yläkouluiässä alkavat usein myös ensimmäiset alkoholikokeilut. Kouluterveyskyselyn (2017) mukaan kolmannes 8.- ja 9.-luokkalaisista on käyttänyt alkoholia ja joka kymmenes on tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa.

Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleista ja loukkaantuneista yli kolmannes on 15-24-vuotiaita. Alkoholin lisäksi nuoret käyttävät myös muita päihteitä, kuten huumeita ja lääkkeitä. Erityisesti nuorilla kuljettajilla on muita suurempi onnettomuusriski jo alhaisilla veren alkoholipitoisuuksilla, sillä alkoholi vaikuttaa voimakkaimmin niihin kuljettajan taitoihin, jotka eivät ole vielä automatisoituneet ajokokemuksen myötä. 

Yksilötasolla monet nuoret suhtautuvat humalassa ajamiseen kielteisesti ja tietävät, millaisia riskejä on päihtyneen kuljettajan kyytiin menemisellä. Siitä huolimatta ryhmässä voi tulla toimineeksi vastoin omia asenteita.

Liikennevahinkoon syyllistynyt rattijuoppo on itse taloudellisessa vastuussa sekä itselleen, matkustajille että muille ulkopuolisille aiheutuneista vahingoista. Hän voi menettää oikeutensa myös liikenne- ja autovakuutuskorvauksiin. Törkeissä rattijuopumustapauksissa myös matkustaja menettää vakuutusetunsa.

Huumeet kasvava ongelma liikenteessä

Huumeet ovat kasvava ongelma tieliikenteessä, myös nuorten parissa. Tilastojen mukaan jo noin kolmannes kaikista rattijuopumustapauksista vuonna 2017 oli niin sanottuja huumeratteja.

Ajoneuvon kuljettaminen huumeiden tai huumaavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena lisää onnettomuusriskiä. Kuljettaja ei välttämättä aina huomaa huumeiden vaikutusta ajokykyynsä. Eri huumausaineille ei ole Suomessa asetettu alkoholin promillerajojen tapaisia rajoja, jotka olisivat yhteydessä eri aineiden mahdolliseen vaarallisuuteen liikenteen kannalta. Laissa on huumeiden osalta nollatoleranssi.

Huumaavien aineiden vaikutukset ajokykyyn vaihtelevat aineesta riippuen. Huumaavat aineet vaikuttavat arviointi-, havainnointi- ja reaktiokykyyn sekä reaktioaikaan ja motorisiin toimintoihin. Huumaavien aineiden sekakäyttö on lisääntynyt. Erilaisten aineiden yhteisvaikutukset voivat olla ennalta-arvaamattomia ja hyvinkin voimakkaita kasvattaen onnettomuusriskiä entisestään. Laittomien kadulta ostettujen aineiden tarkkaa koostumusta tai pitoisuutta on vaikea arvioida. Tästä syystä vaikutukset käyttäjän elimistöön ja ajokykyyn voivat tulla yllätyksenä.

Huumeiden ja lääkeaineiden aiheuttamat onnettomuudet muistuttavat alkoholin aiheuttamia onnettomuuksia, koska onnettomuuteen johtaneet fyysiset ja psyykkiset vaikutukset ovat usein samanlaisia.

Keskustele nuoren kanssa myös muista päihteistä kuin alkoholista

Klikkaa infograafi isommaksi! Kuva: Kaisa Tanskanen/LiikenneturvaNuoren kanssa on tärkeä jutella alkoholin lisäksi myös muiden päihteiden vaikutuksesta ajokuntoon. Liikenneturvan kyselytutkimuksen mukaan peräti joka neljäs nuori tuntee tai tietää huumeissa ajoneuvoa kuljettaneen.

Myönteistä kuitenkin on, että lähes jokainen (94 %) kyselyyn vastannut nuori pitää huumeiden vaikutuksen alaisena autoilemista vakavana tai erittäin vakavana liikennerikkomuksena.

Mitä vanhempi voi tehdä?

  • Osoita nuorelle, että välität hänestä ja siitä, mitä hänelle tapahtuu. Muistuta, että niin pahaa tilannetta ei ole, ettei nuori voisi soittaa vanhemmalle ja pyytää apua.
  • Myös päihteiden käytön ja liikennekäyttäytymisen osalta vanhemman omalla esimerkillä on väliä. Miten perustelet nuorelle omia alkoholinkäyttötapojasi? Millaisen mallin annat lapselle siitä, miten arvioit omaa ajokuntoasi esimerkiksi illanvieton tai juhlien jälkeen?
  • Ota päihtyneenä ajamisen seuraukset esiin lapsen kanssa.
  • Osoita kiinnostusta nuoren mielipiteisiin ja kokemuksiin siitä, minkälaista päihteiden käyttö nuoren lähiympäristössä on – ja miten nuori suhtautuu alkoholin lisäksi muihin päihteisiin. Keskustele alkoholin lisäksi myös muiden päihteiden vaikutuksista ajokuntoon liikenteessä.
  • Erityisesti nuorten asenteet kannabista kohtaan ovat muuttuneet jatkuvasti myönteisemmiksi ja kannabiksen vaikutuksesta ajokykyyn liikkuu nuorten keskuudessa myös paljon virheellistä tietoa. Tutustukaa aiheeseen yhdessä ja keskustelkaa siitä, miksi minkään päihteen vaikutuksen alaisena ei voi ajaa.
  • Miettikää yhdessä, miten voi jämäkästi kieltäytyä menemästä päihtyneen kuljettajan kyytiin tai estää kaveria ajamasta päihtyneenä.