Tarkkaamattomuudella tarkoitetaan huomion kiinnittymistä muuhun kuin vaikkapa pyörällä tai mopolla ajamiseen: katse on poissa liikenteestä, käsi on irti mopon tai pyörän ohjaustangosta tai keskittyminen on jossain muualla kuin liikennetilanteessa. Yhtä lailla kävelijän huomio saattaa olla älypuhelimen näytöllä ja viedä keskittymisen pois liikenteestä.

Yläkouluikäinenkin on vielä liikenteessä usein monen uuden äärellä. Nuoren kyky hahmottaa liikennetilanteita ja arvioida mahdollisia riskejä ei ole vielä kehittynyt samalle tasolle kuin aikuisen. Erityisesti risteystilanteet ja tienylitykset ovat hankalia. Jos tähän vielä lisätään viestittelyn tai pelin pelaamisen tuoma ylimääräinen kuorma, niin havainnointi kärsii. Puhelu, pelaaminen tai viestittely vie lapsen ja nuoren huomion pois liikenteen seuraamiselta jopa enemmän kuin aikuisella.

Opasta nuorta liikenteessä: pysähdy kännykänkäytön ajaksi

Kännykkä kuuluu kiinteästi nuoren arkeen ja toimii ystävien sekä myös nuoren ja vanhemman välisenä viestintävälineenä. Liikenteessä kännykän käyttö voi varastaa huomion helposti.

Keskustele yhdessä nuoren kanssa kännykän käytöstä ja sovi, miten toimitaan liikenteessä. Sopikaa, että tienylityksissä ja risteyksissä ei ole turvallista keskittyä viestittelyyn, pelaamiseen tai muuhun kännykän käyttöön. Asiaa voi perustella nuorelle esimerkiksi aivotutkimuksen tuoman tiedon kautta. Tutkimus on osoittanut, että aivot eivät pysty käsittelemään kahta vaativaa tehtävää samanaikaisesti. Aivot eivät siis ”multitaskaa”. Jos ihminen liikenteessä liikkuessaan tekee toista tarkkaavaisuutta vaativaa tehtävää samanaikaisesti, hän todellisuudessa siirtää tarkkaavaisuuttaan näiden tehtävien välillä. Viestitellessä katse on useita sekunteja pois liikenteestä. Voitte vaikka yhdessä nuoren kanssa laskea, kuinka pitkän matkan pyörä kulkee esimerkiksi viiden sekunnin mittaisella matkalla, jonka katse on poissa liikenteestä viestiä lähettäessä.

Kun nuorella on toimintaohjeet valmiina, varmistetaan, ettei hän keskity liikenteen sijasta kännykkäänsä. Lapsi ja nuori oppii turvallisen liikkumisen liikenteessä harjoittelemalla itse ja seuraamalla, miten aikuiset toimivat. Nuoren liikennekäyttäytymiseen vaikuttaa paljon vanhempien ja muiden läheisten aikuisten näyttämä esimerkki. Kiinnitä siis erityistä huomiota omaan tapaasi käyttää kännykkää liikkeellä ollessasi.

Liikenteessä tarvitaan myös kuuloaistia

Liikenne on havaintojen tekemistä, eikä kuuloaistia kannata väheksyä siinä. Jalankulkijana tai pyöräilijänä muuta liikennettä on havaittava myös kuuloaistin varassa. Kuulon avulla saadaan tietoa ohittavista ajoneuvoista, lähestyvistä hälytysajoneuvoista sekä muista äänimerkeistä.

Kuulokkeet ovat nykytrendin mukaisesti usein suuria ja osa nuoren tyyliä ja asustusta. Nuorten kanssa on hyvä keskustella kuulokkeiden käytöstä liikenteestä ja tehdä yhdessä rajausta siihen, että esimerkiksi pyöräillessä musiikin kuuntelu kuulokkeista ei ole sallittua. Kävellessä tai juoksulenkillä musiikkia kuunnellessa äänenvoimakkuuden tulisi olla kuulokkeissa ainakin sen verran matala, että ympäröivät äänet kuuluvat selkeästi ja riittävän kaukaa. Vanhempi voi vaikkapa kokeilla nuoren kanssa turvallisessa ympäristössä, miten eri aistien poissulkeminen vaikuttaa ihmisen kykyyn suoriutua tutuissakin tehtävissä.

Mitä vanhempi voi tehdä?

  • Keskustele yhdessä lapsen kanssa kännykän käytöstä liikenteessä.
  • Sopikaa, että tienylityksissä ja risteyksissä ei ole turvallista keskittyä viestittelyyn, pelaamiseen tai muuhun kännykän käyttöön.
  • Jos puheluun on pakko vastata vilkkaassa liikenteessä, pysähdy puhelun ajaksi.
  • Keskustelkaa kuulokkeiden käytöstä liikenteessä. Pyöräillessä tai mopoa ajaessa esimerkiksi musiikin kuuntelu samanaikaisesti vaikuttaa kykyyn havainnoida ympäröivää liikenneympäristöä. Kävellessäkin kuulokkeiden äänenvoimakkuuden tulee olla riittävän matala, jotta ympäristön äänet kuuluvat selkeästi ja riittävän kaukaa.
  • Muista, että esimerkin voima on valtaisa – lapsesi oppii matkimalla sinua. Näytä omalla käyttäytymisellä mallia nuorelle ja vältä puhumista kännykkään esimerkiksi samalla, kun pyöräilet tai kävelet nuoren kanssa.