Pimeän aikaan liikkuvia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on vaikea havaita. Heijastin auttaa näkymään liikenteessä ja esimerkiksi autoilijaa näkemään hämärässä kulkevan kävelijän. Heijastinvalikoimasta löytyy erilaisia ja moneen tyyliin sopivia. Heijastimen toiminta perustuu siihen, että se heijastaa valon takaisin valolähteelle. Käyttö ja pesu kuitenkin kuluttavat ja naarmuttavat heijastimia heikentäen niiden tehoa.

Jalankulkijan näkyminen pimeällä

Jalankulkijan on lain mukaan pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä heijastinta. Noin joka toisella alle 14-vuotiaalla on Liikenneturvan tarkkailujen mukaan heijastin pimeän aikaan käytössä. Vertaisryhmään kuuluminen on nuorelle tärkeää ja heijastimen käyttö saattaa jäädä, jos vaikkapa kaveriporukassa kukaan muukaan ei sellaista käytä. Vanhemman vastuulla onkin huolehtia siitä, että nuorella on heijastimet käytössä. Pienten lasten ulkovaatteissa heijastavia yksityiskohtia käytetään paljon, mutta monissa nuorten suosimissa talvivaatteissa heijastavia yksityiskohtia ei enää ole. Tummansävyiset ulkovaatteet eivät ole omiaan edistämään jalankulkijoiden erottautumista liikenteessä. Tästä syystä aikuisen on tärkeä huolehtia, että nuoren vaatteesta löytyy omaa silmää ja tyyliä miellyttävä heijastin.  

Nuoren innokkuutta käyttää heijastinta voi tukea myös tutustumalla nuoren kanssa heijastimen tehokkuutta kuvaavaan tietoon. Esimerkiksi kohtaamistilanteessa lähivaloilla ajava autoilija havaitsee ilman heijastinta kulkevan henkilön vasta noin 50 metrin päästä, kun jalankulkijan heijastin voi näkyä jo 350 metrin etäisyydeltä. Valaistuissa taajamissakin voi olla vaikea havaita pimeän aikaan liikkuvia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Katu- ja mainosvalot sekä puiden ja pensaiden varjot hankaloittavat havainnointia. Sade, sumu ja huurtuneet ikkunat heikentävät kuljettajan näkymää.

Kunnollisen heijastimen myyntipakkauksesta löytyvät ainakin seuraavat tiedot:

  • CE-merkintä
  • EN 13356
  • tyyppitarkastuksen suorittaneen tahon tiedot (esim. Työterveyslaitos)
  • käyttöohjeet
  • valmistaja

Tutustu tästä asianmukaisen heijastimen vaatimuksiin ja heijastimen oikeaan kiinnittämiseen.

Katso myös heijastinanimaatio:

Pyöräilijän näkyminen pimeässä

Lain mukaan polkupyörässä on käytettävä valoja hämärällä ja pimeässä. Myös järkisyyt puoltavat valojen käyttöä polkupyörässä, sillä autoilija havaitsee valollisen pyörän riittävän ajoissa. Valo auttaa pyöräilijää itseäänkin näkemään pimeässä.

Hämärällä ja pimeällä tulee pyörässä lain mukaan olla eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävä valaisin. Jos pyörässä on takavalaisin, tulee sen näyttää punaista valoa. Oranssit pinnaheijastimet lisäävät näkyvyyttä. Pimeällä näkyvyyttä edistää lisäksi pyöräilijän heijastin ja heijastavat vaatteet tai heijastinliivi.

Mitä vanhempi voi tehdä?

  • Heijastimen käyttöä voi edistää antamalla lapsen tai nuoren valita itse oma heijastin. Tämän päivän valikoimasta löytyy moneen makuun ja tyyliin sopiva heijastinhahmo.
  • Huolehdi, että nuoren pyörässä on asianmukainen ja toimiva valo sekä heijastimet.
  • Keskustele nuoren kanssa heijastimen käytön tärkeydestä. Autoillessa voit esimerkiksi kannustaa nuorta seuraamaan, miten hyvin heijastinta käyttävät jalankulkijat erottuvat liikenteessä ja toisaalta miten tummiin vaatteisiin pukeutunutta, ilman heijastinta liikkeellä olevaa henkilöä on vaikea havaita. Auton kyydissä heijastimen käytön tärkeys konkretisoituu nuorelle paremmin.
  • Mopoilevan nuoren näkyvyyteen on erityisesti kiinnitettävä huomiota. Opeta mopoileva nuori itse ennen ajoon lähtöä tarkistamaan, että mopon valot toimivat. Värikäs kypärä ja värikäs heijastimin varustettu ajoasu parantavat muutoin heikosti havaittavissa olevan mopoilijan näkyvyyttä muille tienkäyttäjille.