Kävely ja pyöräily ovat hyviä tapoja liikkua: ne kohottavat kuntoa ja säästävät ympäristöä. Nuoren kanssa on erityisen tärkeää pohtia arjen liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan, sillä nuorena opitut liikkumistottumukset heijastuvat myös aikuisiän kulkutapavalintoihin. Kestävä liikkuminen edistää hyvinvointia ja terveyttä, vähentää ruuhkia ja ruuhkissa kuluvaa aikaa sekä vähentää ilmansaasteita ja melua. Nuorten arkipäivän liikkumisen tukemisessa lisähaasteen on tuonut nuorten keskuudessa viime vuosina nopeasti yleistynyt mopojen, skoottereiden ja mopoautojen käyttö, joka osaltaan vähentää erityisesti pyöräilyä.

Nuorten itsenäisen ja turvallisen liikkumisen edistäminen on aikuisten vastuulla. Kävelyssä ja pyöräilyssä tarvittavien tietojen ja taitojen opettaminen kuuluu sekä kodille että koululle. Lapsi ja nuori oppii kulkemaan turvallisesti liikenteessä, kun hänen kanssaan pyöräillään ja liikutaan liikenteessä.

Koulumatkaliikunta edistää oppimista

Koulumatkaliikunta on erinomainen tapa lisätä lasten ja nuorten päivittäistä liikunta-annosta. Lapsen terveydelle koulumatkaliikunnalla voi olla suuri merkitys, sillä tutkimusten mukaan moni lapsi liikkuu terveyden kannalta liian vähän. Toistuva, päivittäinen koulumatkaliikunta lisää arkiliikunnan määrää huomattavasti. Aktiivisella koulumatkalla on myös merkitystä sille, kuinka virkeitä nuoret ovat koulussa. Oppimisen näkökulmasta kannattaa aamulla aktivoida aivoja ja kulkea kouluun ja kävellen tai pyörällä. Iltapäivästä omaehtoinen liikkuminen kävellen tai pyörällä tarjoaa tauon ja liikunnallisen hetken ennen läksyjen tekemistä tai harrastuksia.

Koulumatkaliikuntaan aktivoinnin lisäksi on tärkeätä huomioida liikenneturvallisuus sekä mahdolliset vaaranpaikat sekä pyrkiä löytämään ratkaisuja niihin liittyen. Jos turvallisuuden näkökulmasta osa koulumatkasta on kuljettava moottoriajoneuvolla, voi nuorta kuitenkin kannustaa kulkemaan omin voimin se osuus koulumatkasta, joka on turvallinen. Vanhemman kannattaakin miettiä, tarvitseeko nuorta kyyditä kouluun autolla, vai voisiko nuorta kannustaa koulumatkan kulkemiseen kävellen tai pyörällä, vaikka se ei aina tuntuisikaan mieluisalta. 

Mitä vanhempi voi tehdä?

  • Kannusta lasta liikkumaan kävellen tai pyörällä mahdollisimman paljon. Mieti tarkkaan, mihin lasta kannattaa kuljettaa autolla. Nuorena opitut liikkumistottumukset heijastuvat myöhempään ikään asti.
  • Erityisesti koulumatkaliikunta lisää arkiliikunnan määrää huomattavasti. Koulumatkan kulkeminen kävellen tai pyörällä tukee myös nuoren vireyttä ja oppimista.
  • Mieti, millaisen esimerkin liikkumistavan valinnasta annat lapselle. Miten taittuu matka esimerkiksi lähikauppaan?