Minna Löppönen

Minna Löppönen työskentelee geriatrian ylilääkärinä Kaarinan kaupungilla. Hän on koulutukseltaan yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Löppönen on työskennellyt koko virkauransa terveyskeskuksessa, ruohonjuuritasolla. Häntä kiinnostaa vanhuspalveluiden kehittäminen lähellä ihmisiä ja heidän perheitään: "Olen väitellyt muistisairaiden ikäihmisten hoidosta perusterveydenhuollossa ja olen ollut myös KäypäHoito työryhmässä miettimässä muistisairaiden potilaiden hoitoa kansallisella tasolla. Yksi kiinnostuksen kohteeni on myös ajoturvallisuuden edistäminen; ikäkuljettajia on liikenteessä kasvava määrä. Samaan aikaan itsenäistä asumista ja iäkkäiden osallisuutta tulisi vahvistaa. Työni on hyvin monipuolista ja kiinnostavaa."

Minna Löppösen esitysmateriaali: Ikäkuljettajan ajoterveys ja sen arviointi


Tapio Koisaari

Tapio Koisaari toimii yhteyspäällikkönä (DI) Onnettomuustietoinstituutissa. Hän omaa monipuolisen työkokemuksen ajoneuvotekniikan ja liikenteen saralta. Ajoterveys on tullut tutuksi paitsi työssä Onnettomuustietoinstituutissa myös loppupuolella olevan väitöskirjatyön lomassa. Autotekniikan ja lääketieteen välimaastoon sijoittuvassa väitöstutkimuksessa perehdytään kuljettajan ja henkilöauton vuorovaikutukseen muun muassa silloin, kun kuljettaja ei ole terve.

Tapio Koisaaren esitysmateriaali: Iäkkäiden ajoterveyspuutteet onnettomuustutkinnan valossa


Pekka Ilmoniemi

Pekka Ilmoniemi on Suomen Ajokykyarvioinnit Oy:n toimitusjohtaja ja liikenneasiantuntija/liikenneopettaja, joka on kehittänyt terveysperusteisen ajokyvynarvioinnin konseptia yli 20 vuoden ajan yhdessä neurologien, neuropsykologien sekä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.


Mika Peltola

Mika Petola on poliisi- ja juristikoulutuksen (OTK, VT) saanut ylikomisario Lounais-Suomen poliisilaitokselta. Poliisina hän on toiminut vuodesta 1983 lukien. Suurimman osan virkauraa Peltola on toiminut liikenneturvallisuutta tukevissa tehtävissä. Parhaillaan hän toimii liikennepoliisisektorin johtajana. Lisäksi hän on toiminut vuodesta 2001 lähtien Varsinais-Suomen tutkijalautakunnan puheenjohtajana. Peltolan sydäntä lähellä on poliisin ennaltaestävä työ, kuten liikennevalvonta, jonka tarkoitus Peltolan mukaan on tukea tienkäyttäjää liikenneturvallisiin käyttäytymismalleihin niin oman kuin muiden turvallisuuden vuoksi.

Liikenneturvasta mukana ovat

Tapio Heiskanen, yhteyspäällikkö (Turku)


Mia Koski, suunnittelija (iäkkäät), esitysmateriaali: Tulevaisuuden iäkkkäät ja liikkumisen haasteet-Ajoterveys ja autoilu


Anna-Liisa Tarvainen, toimitusjohtaja, esitysmateriaali: Iäkkäät liikenteessä-Ajoterveys ja autoilu

Aihepiirit: