Tulevaisuuden iäkkäät – Ajoterveys ja autoilu 31.10.2017 Turku

13.00  Iäkkäät liikenteessä-Ajoterveys ja autoilu – Anna-Liisa Tarvainen, toimitusjohtaja, Liikenneturva - Esitysmateriaali
13.10  Tulevaisuuden iäkkkäät ja liikkumisen haasteet-Ajoterveys ja autoilu – Mia Koski, suunnittelija, Liikenneturva - Esitysmateriaali
13.30  Ikäkuljettajan ajoterveys ja sen arviointi – Minna Löppönen, geriatrian ylilääkäri, Kaarinan kaupunki - Esitysmateriaali (videota ei saatavilla)
14.00  Iäkkäiden ajoterveyspuutteet onnettomuustutkinnan valossa – Tapio Koisaari, yhteyspäällikkö, Onnettomuustietoinstituutti (OTI), Liikennevakuutuskeskus - Esitysmateriaali
14.30  Tauko
15.00  Paneelikeskustelu: Mikä ajoterveyden arvioinnissa toimii ja mitä pitäisi kehittää? Keskustelemassa Anna-Liisa Tarvainen, Minna Löppönen, Tapio Koisaari, Mika Peltola (liikennesektorin johtaja, Lounais-Suomen poliisi) ja Pekka Ilmoniemi (toimitusjohtaja, Suomen ajokykyarvioinnit Oy)
15.45  Tilaisuuden päätös

Tallenteet

Iäkkäät liikenteessä - Anna-Liisa Tarvainen (kesto 5.08 min.)

Liikenneturvan toimitusjohtajan Anna-Liisa Tarvaisen evästykset päivään sekä muutama sana ajokortillisten iäkkäiden määrän kasvusta ja sen merkityksestä liikenneturvallisuuden edistämisen kannalta tulevaisuudessa. Huom! Ääni on alussa vaimea, mutta voimistuu 45 sekunnin kohdalla.

Tulevaisuuden iäkkäät ja liikkumisen haasteet - Mia Koski (kesto 17.17 min.)

Mia Koski johdattelee pohtimaan päivän teemaa kolmen kysymyksen avulla. Hän tarjoaa erilaisia näkökulmia kysymyksiin niin tutkimustietoon kuin suomalaisten, Liikenneturvan kyselyssä antamiin vastauksiin perustuen. Myös paikallaolijat pääsevät ilmaisemaan oman näkemyksensä kysymyksiin.

Iäkkäiden ajoterveyspuutteet onnettomuustutkinnan valossa – Tapio Koisaari (kesto 38.05 min.)

Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari jakaa kattavan kokemuksensa onnettomuustutkinnasta kuulijoille. Hän kiteyttää onnettomuustutkintaan pohjautuvia havaintojaan iäkkäiden ajoterveydestä kuuteen keskeiseen sanomaan ja niin ikään valottaa näitä käytännön esimerkeillä.

Paneelikeskustelu (kesto 44 min.)

Paneelikeskustelussa vastattiin muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mistä merkeistä omainen voi havaita läheisensä ajoterveyspuutteet ja miten ottaa ne puheeksi? Voiko tulevaisuudessa iäkkäille sopivista ajoavustimista olla tukea ajoluvan säilyttämisessä? Mukana keskustelemassa olivat puhujien lisäksi Suomen Ajokykyarvioinnit Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ilmoniemi sekä Lounais-Suomen ylikomisario Mika Peltola.

Puhujat ja panelistit


Minna Löppönen

Minna Löppönen työskentelee geriatrian ylilääkärinä Kaarinan kaupungilla. Hän on koulutukseltaan yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Löppönen on työskennellyt koko virkauransa terveyskeskuksessa, ruohonjuuritasolla. Häntä kiinnostaa vanhuspalveluiden kehittäminen lähellä ihmisiä ja heidän perheitään: "Olen väitellyt muistisairaiden ikäihmisten hoidosta perusterveydenhuollossa ja olen ollut myös KäypäHoito työryhmässä miettimässä muistisairaiden potilaiden hoitoa kansallisella tasolla. Yksi kiinnostuksen kohteeni on myös ajoturvallisuuden edistäminen; ikäkuljettajia on liikenteessä kasvava määrä. Samaan aikaan itsenäistä asumista ja iäkkäiden osallisuutta tulisi vahvistaa. Työni on hyvin monipuolista ja kiinnostavaa."


Tapio Koisaari

Tapio Koisaari toimii yhteyspäällikkönä (DI) Onnettomuustietoinstituutissa. Hän omaa monipuolisen työkokemuksen ajoneuvotekniikan ja liikenteen saralta. Ajoterveys on tullut tutuksi paitsi työssä Onnettomuustietoinstituutissa myös loppupuolella olevan väitöskirjatyön lomassa. Autotekniikan ja lääketieteen välimaastoon sijoittuvassa väitöstutkimuksessa perehdytään kuljettajan ja henkilöauton vuorovaikutukseen muun muassa silloin, kun kuljettaja ei ole terve.


Pekka Ilmoniemi

Pekka Ilmoniemi on Suomen Ajokykyarvioinnit Oy:n toimitusjohtaja ja liikenneasiantuntija/liikenneopettaja, joka on kehittänyt terveysperusteisen ajokyvynarvioinnin konseptia yli 20 vuoden ajan yhdessä neurologien, neuropsykologien sekä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.


Mika Peltola

Mika Petola on poliisi- ja juristikoulutuksen (OTK, VT) saanut ylikomisario Lounais-Suomen poliisilaitokselta. Poliisina hän on toiminut vuodesta 1983 lukien. Suurimman osan virkauraa Peltola on toiminut liikenneturvallisuutta tukevissa tehtävissä. Parhaillaan hän toimii liikennepoliisisektorin johtajana. Lisäksi hän on toiminut vuodesta 2001 lähtien Varsinais-Suomen tutkijalautakunnan puheenjohtajana. Peltolan sydäntä lähellä on poliisin ennaltaestävä työ, kuten liikennevalvonta, jonka tarkoitus Peltolan mukaan on tukea tienkäyttäjää liikenneturvallisiin käyttäytymismalleihin niin oman kuin muiden turvallisuuden vuoksi.

Liikenneturvasta mukana

Tapio Heiskanen
yhteyspäällikkö (Turku)

Mia Koski
suunnittelija (iäkkäät)

Anna-Liisa Tarvainen
toimitusjohtaja

Aihepiirit: