Itsearviointi onkin tärkeää turvallisen autoilun kannalta. Myös autoilun apuvälineiden käyttäminen ja sopivamman auton hankkiminen saattavat mahdollistaa turvallisen ajamisen pidempään.

Itsearviointia testin ja oppaan avulla

Liikenneturvan lyhyellä, 7 kohdan testillä saat saman tien räätälöityä palautetta ajamisestasi vastaustesi perusteella. Siirry testiin.

Ikäkuljettajan itsearviointi -työkalun avulla voit arvioida omaa ajokykyäsi ja -terveyttäsi laajemmin. Testissä on kaksi osiota. Ensimmäisessä osiossa on 15 eri ajotilanteita ja omaa terveyttä käsittelevää kysymystä. Toisessa osiossa kartoitetaan 12 kysymyksen avulla, onko syytä hakeutua tarkempiin tutkimuksiin.

Voit käyttää työkalua sekä verkossa että paperisen oppaan muodossa. Verkkoversiossa saat vastaustesi perusteella yhteenvedon vahvuuksistasi ja sinulle räätälöidyt ohjeet turvalliseen autoiluun. Voit tulostaa ohjeet itsellesi tai halutessasi lähettää ne sähköpostiisi. Pääset myös lukemaan muiden keinoja turvalliseen autoiluun ja jakamaan omia keinojasi. Paperinen opas sisältää samat kysymykset. Siinä on lisäksi ohjeita turvalliseen autoiluun sekä ikäkuljettajien omia selviytymisvinkkejä. Opas on tulostettavissa ja tilattavissa materiaalit-osiossa.

Ajotaitojen ylläpitäminen edistää ajokykyä

Ajokyvyn säilymisen kannalta on tärkeää pitää yllä omaa ajotaitoa. Esimerkiksi ajokortillisten pariskuntien on hyvä huolehtia siitä, että molemmat ajavat säännöllisesti. Siellä missä julkista liikennettä ei ole, on liikkuminen pitkillä matkoilla oman auton varassa. Tämän vuoksi etenkin maalla ja kaukana palveluista asuvien iäkkäiden kohdalla ajotaitojen ylläpitämisen tärkeys korostuu. Autoa tarvitaan asiointi- ja mökkimatkoille sekä ystävien tapaamiseen.

Studio55-ohjelmassa vieraillut Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen kannustaa iäkkäitä kuskeja ajamaan, jos he haluavat ajaa. Siirry katsomaan video.

Kuva: Studio55

Liikenneturva järjestää erilaisia tilaisuuksia ikäautoilijoille muun muassa eläkeläisjärjestöjen pyynnöstä. Tavoitteena on lisätä itsetuntemusta, auttaa ymmärtämään ikääntymisen vaikutuksia ajokykyyn ja ajamiseen sekä antaa tietoa ikäautoilijan tyypillisistä vaaratilanteista ja siitä, miten niitä voi välttää. Katso lisätietoa teematilaisuus- ja ikäautoilijan kuntokurssi -esitteistä. Myös autokouluista voi tiedustella omiin tarpeisiin sopivia ajotunteja.

Hyvä ajoterveys on edellytys autolla ajamiselle

Iäkkään kuljettajan ajoterveyttä arvioidaan viimeistään siinä vaiheessa, kun ajokortti on uudistettava, yleensä 70-vuoden iässä. Monet pitkäaikaissairaudet eivät ole yksinään este ajamiselle, ainakaan sairauden alkuvaiheessa. Hyvä hoito ja lääkitys lisäävät ajoturvallisuutta ja mahdollisesti myös ajovuosia, kun sairauden eteneminen pysyy kurissa. Jossain vaiheessa edellytykset turvalliseen autoiluun voivat kuitenkin heikentyä joko määräaikaisesti tai pysyvästi.

Ajokykyä on syytä tutkia tarkemmin, kun

  • läheinen on selvästi huolissaan turvallisuudesta
  • poliisi on pysäyttänyt liikenteessä ajamisen ongelmien vuoksi
  • liikenteessä ja pysäköintitilanteissa on sattunut useita läheltä piti -tilanteita
  • arkiasioiden muistamisessa on selviä vaikeuksia
  • tarkkaavaisuus ja keskittymiskyky vaihtelevat voimakkaasti
  • jäykkyys, hitaus tai pakkoliikkeet haittaavat hallintalaitteiden käsittelyä.

Kuinka autoilla turvallisesti? Huomioi sairaudet ja lääkitys -artikkelissa on lisätietoa sairauksien ja lääkityksen vaikutuksista autoiluun. Tietoa aiheesta löytyy myös Sairaudet, lääkkeet ja toimintakyky liikenteessä -oppaasta.

Ajomukavuus ja turvallisen auton valinta

Vaikka liikkumisessa olisikin ongelmia, autoa voi ajaa, jos autossa on tarvittavat autoilun apuvälineet ja muu terveys riittää turvalliseen autoiluun. Jos tuki- ja liikuntaelinsairaudet tai käsi- ja jalkavoimien heikkous hankaloittavat autoon siirtymistä ja sen hallintaa, autoilun apuvälineistä voi olla hyötyä. Esimerkiksi turvavyön vedin helpottaa turvavyön kiinnittämistä ja apukahva autosta poistumista. Omiin tarpeisiin sopiva auto, johon esimerkiksi rollaattori tai pyörätuoli sujahtaa kätevästi kyytiin, helpottaa autoilua. Auton käyttömukavuus lisää myös turvallisuutta esimerkiksi silloin, kun auton ominaisuudet helpottavat muun liikenteen havainnoimista.

Ikänsä ratissa -sivustolla on kattavasti tietoa autoilun apuvälineistä sekä vinkkejä ja lomakkeita turvallisen ja käytössä mukavan auton valintaan.  Apuvälineitä myyvät ja asentavat yritykset kartoittavat käytettävän apuvälineratkaisun asiakkaan tarpeiden, toimintakyvyn ja auton perusteella. Usein palvelu kattaa tarvekartoituksen ja asennuksen lisäksi neuvonnan, käytön opastuksen ja huoltopalvelut. Apuvälineitä lainaa, myy ja asentaa muun muassa Respecta.

Aihepiirit: