Tulevaisuuden iäkkäät – Liikkuminen ja liikenneturvallisuus 26.9.2017 Oulu

13.00  Seminaarin avaus – Anna-Liisa Tarvainen, toimitusjohtaja, Liikenneturva - Esitysmateriaali
13.10  Tulevaisuuden iäkkäät ja liikkumisen haasteet – suunnittelija Mia Koski ja Eero Kalmakoski, Liikenneturva - Esitysmateriaali
13.30  Turvallisesti liikkeellä ikääntyessä – Saija Karinkanta, erikoistutkija, FT, ft, UKK-instituutti - Esitysmateriaali
14.00  Ikääntyvän kognitio ja liikkuminen – Petteri Viramo, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, LT, Caritas Lääkäritalo - Esitysmateriaali
14.30  Tauko
15.00  Paneelikeskustelu: Miten iäkkäiden liikkumisen haasteet ratkaistaan? Keskustelemassa Anna-Liisa Tarvainen, Saija Karinkanta, Petteri Viramo ja Kai Mäenpää (kunnossapitopäällikkö, Oulun kaupunki) sekä Reijo Eklund Respectalta.
15.45  Tilaisuuden päätös

Tallenteet

Iäkkäät liikenteessä - Anna-Liisa Tarvainen (kesto: 6.35 min.)

Liikenneturvan toimitusjohtajan Anna-Liisa Tarvaisen evästykset päivään sekä muutama sana väestön ikääntymisestä ja sen merkityksestä liikenneturvallisuuden edistämisen kannalta tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden iäkkäät ja liikkumisen haasteet - Mia Koski ja Eero Kalmakoski (kesto 19.22 min.)

Mia Koski ja Eero Kalmakoski johdattelevat pohtimaan päivän teemaa kolmen kysymyksen avulla. He tarjoavat erilaisia näkökulmia kysymyksiin niin tutkimustietoon kuin suomalaisten, Liikenneturvan kyselyssä antamiin vastauksiin perustuen.

Turvallisesti liikkeellä ikääntyessä – Saija Karinkanta (kesto 30.23 min.)

KaatumisSeula®-hankkeessa projektipäällikkönä työskennellyt erikoistutkija Saija Karinkanta tarjoaa puheenvuorossaan kattavan katsauksen kaatumistapaturmien esiintyvyyteen ja syventää käsitystämme siitä, mitä on hyvä liikkumiskyky iäkkäänä ja miten liikkumiskyky on yhteydessä kaatumistapaturmiin. Hän antaa vinkkejä liikkumiskyvyn edistämiseen ja kaatumistapaturmien ehkäisyyn niin kotioloissa kuin liikenteessä.

Ikääntyvän kognitio ja liikkuminen – Petteri Viramo (kesto 31.02 min.)

Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Petteri Viramo auki kirjoittaa omassa puheenvuorossaan millä eri tavoin kognitiiviset taidot ja niiden muutokset vaikuttavat kykyymme liikkua turvallisesti liikenteessä. Hän avaa asiaa sekä tavanomaisen ikääntymisen että sairauksien vaikutusten näkökulmasta ja johdattaa kuulijan pohtimaan vastausta kysymykseen: Onko ikääntyvän liikkumisen näkökulmasta yhdenvertainen ympäristö mahdollinen?

Paneelikeskustelu (kesto 42.29 min.)

Paneelikeskustelussa käsiteltiin mm. seuraavia kysymyksiä: Kuka on iäkäs? Missä vaiheessa pyöräily ei ole enää ikääntyvälle turvallista? Mitä tällä hetkellä 40-vuotiaan tulisi huomioida, jotta oma liikkuminen on turvallista iäkkäänä? Mukana keskustelemassa olivat päivän puhujien lisäksi Respectan myyntineuvottelija ja fysioterapeutti Reijo Eklund sekä Oulun kunnossapitopäällikkö Kai Mäenpää.

Puhujat ja panelistit


Saija Karinkanta

Filosofian tohtori ja fysioterapeutti Saija Karinkanta toimii erikoistutkijana UKK-instituutissa. Tutkimus- ja kehittämistyössä hänen mielenkiintonsa kohteina ovat iäkkäiden toimintakyky, liikuntaharjoittelu sekä kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisy. Karinkanta on toiminut KaatumisSeula®-hankkeen projektipäällikkönä sekä asiantuntijana useissa iäkkäisiin liittyvissä kehittämishankkeissa. Lisäksi hän toimii aktiivisesti edellä esiteltyjen aihealueiden kouluttajana.


Petteri Viramo

Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Petteri Viramo on väitellyt lääketieteen tohtoriksi vuonna 1995, aiheenaan muistisairaudet. Hän toimii oululaisen vanhus-, vammais- ja kuntoutuspalveluita tarjoavan Caritas Palvelut Oy:n lääketieteellisenä johtajana sekä käytännön lääkärinä. Tutkimustyössä Viramon kiinnostus kohdistuu muistisairauksiin, niiden diagnostiikkaan ja hoitoon. Hän on mukana useassa vanhustenhoitoa tukevassa hyvinvointi- ja geronteknologisessa kehityshankkeessa.


Kai Mäenpää

Kai Mäenpää toimii kunnossapitopäällikkönä Oulun kaupunkin palveluksessa. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat katujen- ja pyöräteiden kesä- ja talvikunnossapito, työmaaluvat katu- ja viheralueilla, tapahtumaluvat, hylättyjen- ja romuajoneuvojen siirrot sekä ulkovalaistuksen kunnossapito.


Reijo Eklund

Reijo Eklund toimii myyntineuvottelijana ja fysioterapeuttina. Hän on toiminut apuvälinemyynnissä eri yrityksissä vuodesta 2002 lähtien. Nykyinen työnantaja on Respecta, jossa Reijo vastaa apuvälinemyynnistä Oulun, Kainuun ja Länsi-Pohjan alueilla.

Liikenneturvasta mukana ovat

Mia Koski
suunnittelija (iäkkäät)

Anna-Liisa Tarvainen
toimitusjohtaja

Aihepiirit: