Oulun teemana Tulevaisuuden iäkkäät – Liikkuminen ja liikenneturvallisuus.


Saija Karinkanta

Filosofian tohtori ja fysioterapeutti Saija Karinkanta toimii erikoistutkijana UKK-instituutissa. Tutkimus- ja kehittämistyössä hänen mielenkiintonsa kohteina ovat iäkkäiden toimintakyky, liikuntaharjoittelu sekä kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisy. Karinkanta on toiminut KaatumisSeula®-hankkeen projektipäällikkönä sekä asiantuntijana useissa iäkkäisiin liittyvissä kehittämishankkeissa. Lisäksi hän toimii aktiivisesti edellä esiteltyjen aihealueiden kouluttajana.

Saija Karinkannan materiaali: Turvallisesti liikkeellä ikääntyessä.


Petteri Viramo

Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Petteri Viramo on väitellyt lääketieteen tohtoriksi vuonna 1995, aiheenaan muistisairaudet. Hän toimii oululaisen vanhus-, vammais- ja kuntoutuspalveluita tarjoavan Caritas Palvelut Oy:n lääketieteellisenä johtajana sekä käytännön lääkärinä. Tutkimustyössä Viramon kiinnostus kohdistuu muistisairauksiin, niiden diagnostiikkaan ja hoitoon. Hän on mukana useassa vanhustenhoitoa tukevassa hyvinvointi- ja geronteknologisessa kehityshankkeessa.

Petteri Viramon materiaali: Ikääntyvän kognitio ja liikkuminen.


Kai Mäenpää

Kai Mäenpää toimii kunnossapitopäällikkönä Oulun kaupunkin palveluksessa. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat katujen- ja pyöräteiden kesä- ja talvikunnossapito, työmaaluvat katu- ja viheralueilla, tapahtumaluvat, hylättyjen- ja romuajoneuvojen siirrot sekä ulkovalaistuksen kunnossapito.


Reijo Eklund

Reijo Eklund toimii myyntineuvottelijana ja fysioterapeuttina. Hän on toiminut apuvälinemyynnissä eri yrityksissä vuodesta 2002 lähtien. Nykyinen työnantaja on Respecta, jossa Reijo vastaa apuvälinemyynnistä Oulun, Kainuun ja Länsi-Pohjan alueilla.

Liikenneturvasta mukana ovat


Mia Koski, suunnittelija (iäkkäät) - Materiaali: Tulevaisuuden iäkkäät ja liikkumisen haasteet.

 

Anna-Liisa Tarvainen, toimitusjohtaja - Materiaali: Iäkkäät liikenteessä.

Aihepiirit: