Perheen tuella sekä koulujen ja autokoulujen liikennekasvatuksella on tärkeä rooli nuoren turvallisen ajotavan ja vastuullisen asenteen edistämisessä. Nuoret eivät kaikki ole samanlaisia, mutta tutkimusten mukaan nuoret kuuntelevat parhaiten vertaisiaan. Nuorten huolehtiminen toinen toistensa turvallisuudesta onkin kannustamisen arvoinen asia.

Liikennekasvatusmenetelmistä nuoria kiinnostavat erityisesti pehmeät eli ihmiseen luottavat ja motivointiin pyrkivät keinot. Rangaistuksia ja valvontaan perustuvia kovia keinoja ei koeta yhtä tehokkaiksi. Nuoret pitävät kiinnostavina ja vaikuttavina liikennekasvatusmuotoina etenkin autokoulua sekä liikenneonnettomuudessa loukkaantuneen nuoren kertomusta omasta onnettomuudestaan.

Nuorten käyttäytymiselle tyypillistä on impulsiivisuus, heikko päätöksenteko ja ennakoinnin vähäisyys aikuisiin verrattuna. Impulssien ja tunteiden säätely on vasta kehittymässä ja nuori voi ottaa turhia riskejä. Nuori ei välttämättä osaa ajatella, mitä seurauksia omista teoista voi olla. Kehittymättömyys oman toiminnan suunnittelussa näkyy monin tavoin verrattaessa nuoria (14 v.) ja aikuisia (25 v.).

Liikenneturvalta aineistoja ja perehdytystä

Liikenneturva tuottaa monipuolista ohje- sekä oppimateriaalia ja perehdyttää vanhempia, ohjaajia ja opettajia nuorten liikennekasvatukseen. Vanhempien ja vertaisten lisäksi tärkeimpiä nuoriin vaikuttamisen kanavia ovat

  • toisen asteen oppilaitokset
  • harrastus- ja muut nuorisojärjestöt sekä nuorisotoimi
  • puolustusvoimat.

Harrastus- ja muut nuorisojärjestöt sekä nuorisotoimi

Monissa urheiluseuroissa ja -joukkueissa käydään pelisääntökeskusteluja, joiden yhtenä aiheena on, miten välttämätön liikkuminen harjoituksiin ja kilpailuihin toteutetaan mahdollisimman turvallisesti. Tavoitteena on saada harrastusmatkojen turvallisuus kiinteäksi osaksi nuoriso- ja urheilujärjestöjen omaa toimintaa. 

Liikenneturva, THL ja Ehyt ry ovat laatineet eri sektoreilla toimiville nuoriso-ohjaajille suunnatun tieto- ja menetelmäpaketin. Se tarjoaa tietoa nuorille sattuvista yleisimmistä tapaturmista sekä päihteiden käytön yhteydestä niihin. Pakettiin on koostettu erilaisia vertaisoppimisen menetelmiä aiheiden käsittelyyn nuorten kanssa.

Punainen liitu

Punainen Liitu -tilaisuudella pyritään vaikuttamaan nuorten liikennekäyttäytymiseen. Esityksessä on tunteita herättävää sisältöä, joten asioiden ja tunnetilojen purku on tarpeen. Kokemuksiaan ovat kertomassa esimerkiksi pelastuslaitoksen, poliisin tai terveydenhuollon työntekijät tai onnettomuuteen joutunut nuori tai hänen omaisensa. Tilaisuus järjestetään esimerkiksi toisen asteen oppilaitoksissa pelastuslaitoksen, poliisin ja Liikenneturvan yhteistyönä. Lue lisää.

Yhteistyö puolustusvoimien kanssa

Puolustusvoimien, Sotilaskotiliiton ja Rajavartiolaitoksen kanssa yhteisellä, vuonna 2009 alkaneella Särmänä liikenteessä -yhteistyöllä tavoitetaan vuosittain noin 24 000 alokasta. Tavoitteena on herättää keskustelua varusmiesten omaan liikkumiseen liittyvistä riskeistä ja niiden välttämisestä sekä vahvistaa turvallisia toimintamalleja. Lue lisää.

Aihepiirit: