Turvallisesta liikenteessä liikkumisesta kannattaa keskustella ja kannustaa esimerkiksi pyöräilykypärän, turvavyön ja liukuesteiden tai nastakenkien käyttöön. Voit myös arvioida liikkumisympäristön turvallisuutta iäkkään kannalta ja kysyä, miten hän itse kokee liikkumisen. Arvioi ympäristöä alla olevien kysymysten avulla ja esitä tarvittaessa parannusehdotus kunnan tekniseen toimeen.

 • Ovatko tienylitykset lähiympäristössä turvallisia?
 • Väistävätkö autoilijat kävelijöitä?
 • Ajavatko autoilijat maltillisilla nopeuksilla?
 • Ovatko liikkumisväylät hyvässä kunnossa? Ovatko ne hiekoitettuja ja aurattuja?
 • Ovatko väylien pinnat tasaisia?
 • Onko väylien varrella riittävästi penkkejä levähtämiseen?
 • Voit miettiä myös ikäihmisen liikkumismahdollisuuksia. Miten hyvin hän pääsee kauppaan, muille asioille tai harrastuksiinsa?
 • Millaiset ovat kävely-yhteydet lähipalveluihin?
 • Millaiset ovat bussiyhteydet?
 • Kuinka pitkä matka on bussipysäkille? Jaksaako iäkäs kulkea tämän matkan?
 • Onko kunnassa palveluliikennettä?

Iäkkään kanssa kannattaa myös yhdessä miettiä, miten hänen lähiympäristössään liikutaan mahdollisimman turvallisesti.

Miten tukea iäkkään turvallista autoilua?

Terve, hyväkuntoinen ja ajamaan tottunut henkilö ei ole erityinen riski liikenteessä. Vanheneminen tapahtuu yksilöllisesti ja ikä ei määritä, voiko autoilua jatkaa. Terveydelliset seikat sen sijaan voivat vaikuttaa ajokyvyn säilymiseen. Toisaalta henkilöauto voi mahdollistaa itsenäisen liikkumisen vielä silloinkin, kun liikkuminen on muutoin sairauksien ja liikkumisvaikeuksien takia hankalaa. Liikkumisen kannalta elämäntilanne usein vaikeutuu, jos oma terveys ei riitä autoilun jatkamiseen ja puolisokaan ei aja autoa. Ajotaidon ylläpitämiseen kannattaa kannustaa niin kauan, kun ajoterveys antaa myöden.

Jos henkilöllä on sairauksia, jotka jossain vaiheessa vievät ajokyvyn, kannattaa keskustelu ajokortista luopumisesta aloittaa jo hyvissä ajoin. Mitä eri mahdollisuuksia iäkkäällä on kulkea siinä vaiheessa, kun terveys ei riitä ajamiseen? Omainen voi ottaa puheeksi ajoterveyden iäkkään kanssa ja pohtia yhdessä, miten liikkuminen järjestetään autoilusta luopumisen jälkeen. Terveydenhoitohenkilöstö voi ottaa puheeksi autoilusta luopumisen jo siinä vaiheessa, kun selviää, että se on ennemmin tai myöhemmin edessä. Asian mahdollisimman varhainen puheeksi ottaminen antaa mahdollisuuden sopeutua ajatukseen ja selvittää vaihtoehtoisia liikkumistapoja. 

Ajamisen turvallisuutta on mahdollista käsitellä yhdessä esimerkiksi iäkkään itsearviointitestin avulla.

Aihepiirit: