Nykyiset ja tulevaisuuden ikääntyvät ovat terveempiä kuin ikäihmiset aikaisemmissa sukupolvissa. Niinpä autoiluakin jatketaan pitkään.

Tilanne voi muuttua sairauden ja sen hoitoon käytettyjen lääkkeiden myötä. Kaikki sairaudet, jotka heikentävät aivo- ja aistitoimintoja tai joihin liittyy mahdollisuus menettää äkillisesti tajunta, voivat vaarantaa liikenneturvallisuuden. Iäkkäillä yleisimpiä näistä sairauksista ovat muistisairaudet, Parkinsonin tauti ja aivohalvaus sekä sydän- ja verisuonitaudit ja diabetes.

Selvitä lääkkeiden vaikutus ajamiseen

Yksittäinen sairaus lääkityksineen ei vielä välttämättä heikennä ajokykyä, mutta jotkut lääkkeet saattavat vaikuttaa yllättävällä tavalla ajamiseen. Esimerkiksi monet rauhoittavat lääkkeet sekä unilääkkeet lisäävät rattiin nukahtamisen riskiä. Punainen varoituskolmio lääkepurkin kyljessä tarkoittaakin, että lääke voi haitata ajamista. Jos kuljettajalla on tarve ajaa, vaikka käyttääkin kolmiomerkittyä lääkettä, on hyvä keskustella asiasta lääkkeen määränneen lääkärin kanssa.

Ikäihmisellä on monesti useita sairauksia, ja niiden hoitoon monia eri lääkkeitä. Lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat olla haitallisia liikenteessä. Jos käyttää useampia lääkkeitä samanaikaisesti, kannattaa siitä kertoa lääkärille hänen määrätessään uutta lääkettä. Lääkärin tärkeä tehtävä on arvioida sairauksien ja lääkkeiden kokonaisvaikutus autoilun turvallisuuteen.

Oman voinnin tarkkailu tärkeää

Moni sairaus on hoitamattomana liikenteessä haitallisempi kuin lääkkeillä oikein hoidettuna. Lääkkeet pitää ottaa ajallaan ja lääkärin ohjeiden mukaan. Alkoholin käytössä on hyvä olla pidättyväinen. Monet lääkkeet ja alkoholi sopivat huonosti yhteen erityisesti silloin, kun kyseessä on iäkäs ihminen.

Elimistön reaktioita lääkkeeseen on tarkkailtava erityisesti hoidon alussa. Autoa ei pidä lähteä ajamaan, jos olo tuntuu normaalista poikkeavalta, väsyneeltä tai tokkuraiselta.

Lääkäri arvioi ajokyvyn

Henkilöauto voi olla monelle sairaalle liikkumisen kannalta välttämättömämpi kuin terveelle. Jos terveys ei enää riitä turvalliseen ajamiseen, on autoilusta kuitenkin luovuttava.

Lääkäri arvioi sairauksien, lääkkeiden ja niiden yhteisvaikutuksen merkityksen autoilun turvallisuuteen. Jos ajokortin terveysvaatimukset eivät täyty, lääkärillä on myös velvollisuus ilmoittaa pitkäaikaisesta ajoterveyden heikentymisestä (vähintään 6 kk) asiasta ajokorttiviranomaiselle eli poliisille.

Joskus sen arvioiminen, milloin sairaus muuttuu potilaalla liikenteessä vaaralliseksi, voi olla vaikeaa. Silloin päätöksenteon tueksi tarvitaan lisätutkimuksia ja ajamisen arviointi liikenteessä tai suljetulla alueella.

Testaa

Testaa ja arvioi miten selviydyt itse liikenteessä. Vastaa kysymyksiin ja lue sinulle räätälöidyt ohjeet.

Aihepiirit: