Anu Siren

Anu Siren on väitellyt psykologian tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2005 ja työskentelee vanhempana tutkijana Kööpenhaminassa, Tanskassa (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Vælfærd). Anu on tutkinut erityisesti iäkkäiden liikkumista ja sen ehtoja, mutta myös mm. digipalveluiden käyttöä, asumisvalintoja sekä sosiaalisia suhteita vanhuusiässä. Anun kiinnostuksen kohteena ovat yleisesti ottaen ikääntymisen sosiaaliset ja kulttuuriset ympäristöt ja rakenteet sekä vuorovaikutus näiden rakenteiden ja vanhuusiän välillä.

Anu Sirenin esitysmateriaali: Liikkuvuus turvallisuus ja muuttuvat tarpeet

Marko Forsblom

Toiminnanjohtaja, ITS Finland.


Heli Siirilä

HTM Heli Siirilä toimii projektipäällikkönä Vaasan yliopiston Levón-instituutissa. Maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen parissa työskentely on viime vuodet painottunut liikenneasioihin. Keskeistä tässä on ollut yhdistää julkishallinnon, yritysten ja asukkaiden näkökulmat käytännönläheisiksi paketeiksi.

Sarita Maja-Hellman

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry.

Liikenneturvasta mukana ovat


Meeri Sorjonen, koulutusohjaaja (Helsingin aluetoimipiste)


Mia Koski, suunnittelija (iäkkäät)

Mia Kosken esitysmateriaali: Tulevaisuuden iäkkäät ja liikkumisen haasteet


Anna-Liisa Tarvainen, toimitusjohtaja

Anna-Liisa Tarvaisen esitysmateriaali: Iäkkäät liikenteessä-Liikennepalvelujen mahdollisuudet

Aihepiirit: