Tulevaisuuden iäkkäät – Liikennepalvelujen mahdollisuudet 21.11.2017 Helsinki

13.00  Seminaarin avaus – Anna-Liisa Tarvainen, toimitusjohtaja, Liikenneturva - Esitysmateriaali
13.10  Tulevaisuuden iäkkäät ja liikkumisen haasteet – Mia Koski, suunnittelija, Liikenneturva - Esitysmateriaali
13.30  Liikenteen digitalisaatio ja uudistuvat palvelut – Marko Forsblom, toiminnanjohtaja, ITS Finland - Esitysmateriaali
14.00  Liikkuvuus, turvallisuus ja muuttuvat tarpeet: ikäihmiset ja uudet liikennepalvelut – Anu Siren, vanhempi tutkija, SFI, Danish National Center for Social Research - Esitysmateriaali
14.30  Tauko
15.00  Paneelikeskustelu: Millaisia liikennepalveluja tulevaisuuden iäkkäät tarvitsevat, miten niitä voidaan tuottaa? Keskustelemassa Anna-Liisa Tarvainen, Anu Siren, Marko Forsblom, Heli Siirilä (projektipäällikkö, Levón-instituutti) sekä Sarita Maja-Hellman (EKL).
15.45  Tilaisuuden päätös

Tallenteet

Iäkkäät liikenteessä - Anna-Liisa Tarvainen (kesto 3.49 min.)

Liikenneturvan toimitusjohtajan Anna-Liisa Tarvaisen evästykset päivään sekä muutama sana väestön vanhenemisesta ja siihen varautumisesta sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla.

Tulevaisuuden iäkkäät ja liikkumisen haasteet - Mia Koski (kesto 17.10 min.)

Mia Koski johdattelee pohtimaan päivän teemaa kolmen kysymyksen avulla. Hän tarjoaa erilaisia näkökulmia kysymyksiin niin tutkimustietoon kuin suomalaisten, Liikenneturvan kyselyissä antamiin vastauksiin perustuen. Myös paikallaolijat pääsevät ilmaisemaan oman näkemyksensä kysymyksiin.

Liikenteen digitalisaatio ja uudistuvat palvelut - Marko Forsblom (kesto 32.51 min.)

ITS Finlandin toiminnanjohtaja Marko Forsblom avaa uudistuvien palveluiden globaalia ja paikallista kehitystä. Hän käsittelee aihetta tulevaisuuden kautta, jossa liikenne on sujuvampaa, ympäristöystävällisempää ja turvallisempaa.

Liikkuvuus, turvallisuus ja muuttuvat tarpeet - Anu Sirén (kesto 31.30 min.)

Kööpenhaminassa vanhempana tutkijana toimiva psykologian tohtori Anu Sirén tarkastelee ikääntymistä ja liikkumista sekä liikkumispalveluiden että iäkäsystävällisen yhteiskunnan näkökulmista. Hän kiteyttää jo aiemminkin esillä olleita teemoja holistiseksi kokonaisuudeksi, jossa keskiössä ei ole yksinään turvallisuus, vaan myös liikkumisen tarpeet ja niissä tapahtuvat muutokset ajan saatossa.

Paneelikeskustelu (kesto 47.04 min.)

Paneelikeskustelussa vastattiin muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on auton merkitys tulevaisuuden kulkuvälineenä suhteessa muihin kulkumuotoihin? Miten liikkumispalveluita tulisi toteuttaa? Mukana keskustelemassa ovat päivän puhujien lisäksi Eläkkeensaajien keskusliiton Helsingin piirin sihteeri Sarita Maja-Hellman sekä projektipäällikkönä Vaasan yliopiston Levón-instituutissa toimiva Heli Siirilä.

Puhujat ja panelistit


Anu Siren

Anu Siren on väitellyt psykologian tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2005 ja työskentelee vanhempana tutkijana Kööpenhaminassa, Tanskassa (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Vælfærd). Anu on tutkinut erityisesti iäkkäiden liikkumista ja sen ehtoja, mutta myös mm. digipalveluiden käyttöä, asumisvalintoja sekä sosiaalisia suhteita vanhuusiässä. Anun kiinnostuksen kohteena ovat yleisesti ottaen ikääntymisen sosiaaliset ja kulttuuriset ympäristöt ja rakenteet sekä vuorovaikutus näiden rakenteiden ja vanhuusiän välillä.

Marko Forsblom

Toiminnanjohtaja, ITS Finland.


Heli Siirilä

HTM Heli Siirilä toimii projektipäällikkönä Vaasan yliopiston Levón-instituutissa. Maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen parissa työskentely on viime vuodet painottunut liikenneasioihin. Keskeistä tässä on ollut yhdistää julkishallinnon, yritysten ja asukkaiden näkökulmat käytännönläheisiksi paketeiksi.

Sarita Maja-Hellman

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry.

Liikenneturvasta mukana

Meeri Sorjonen
koulutusohjaaja
(Helsingin aluetoimipiste)

Mia Koski
suunnittelija (iäkkäät)

Anna-Liisa Tarvainen
toimitusjoht

Aihepiirit: