Uutinen

Tapaturmat ovat yleisin yksittäinen alle 25-vuotiaiden kuolemien aiheuttaja. Vuonna 2012 tapaturmaisesti kuoli 94 15–24-vuotiasta. Tämän lisäksi sairaalan vuodeosastolla hoidettiin noin 8000 samanikäistä nuorta tapaturman aiheuttaman vamman vuoksi.

Suurin osa nuorten tapaturmista sattuu vapaalla kodin ja koulun ulkopuolella. Päihteiden käyttö on usein yhteydessä niihin. Yleisimpiä nuorten tapaturmia ovat kaatumiset ja putoamiset. Sairaalan vuodeosastoilla hoidetut tapaturmat ovat sattuneet tyypillisesti liikenteessä, liikunta- tai urheilutilanteissa tai muissa vapaa-ajan ympäristöissä. Eniten vakavia, kuolemaan johtaneita, tapaturmia aiheuttavat liikenneonnettomuudet ja myrkytykset.

Nuorten tapaturma-alttiuteen voidaan vaikuttaa muun muassa asennekasvatuksella ja edistämällä turvallista liikkumista. Nuorten elämäntavat ja asenteet kehittyvät eri ympäristöissä, minkä vuoksi turvallisuutta arvostavaa viestiä on tärkeä jakaa monien kanavien kautta. Turvallisten toimintamallien omaksuminen on osa jokaisen elinikäistä oppimista ja nuorison parissa etenkin vapaa-ajan sektorilla toimivilla on tärkeä tehtävä turvallisuutta tukevien taitojen opettamisessa.

Menetelmäpaketin menetelmät perustuvat vertaisoppimiseen ja osallisuuteen ja siten ne soveltuvat myös nuorten itsensä vetämiksi ja hyödynnettäviksi. Paketti löytyy ilmaiseksi THL:n verkkosivuilta osoitteesta: www.thl.fi/turvallisesti-mestoille.

Lisätietoja

Laura Kolehmainen
suunnittelija
THL, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö
puh. puh. 029 524 7422
etunimi.sukunimi [at] thl.fi

Heli Vaija
aluekoordinaattori
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
puh. 044 510 0228
etunimi.sukunimi [at] ehyt.fi,
www.ehyt.fi

Laura Loikkanen
suunnittelija
Liikenneturva
puh. 020 728 2341
etunimi.sukunimi [at] liikenneturva.fi,
www.liikenneturva.fi