Uutinen

Tapaturmapäivän pääteemalla Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi kiinnitetään huomiota tilanteisiin, joissa hetkenharkinnalla voi olla suuri merkitys. Teemaa tuodaan esiin'kuuluisilla viimeisillä sanoilla', joita yleisö voi ehdottaa lisääFacebookissa. Ennen Tapaturmapäivää toteutammee-postikorttikampanjan, jossa viimeiset sanat saa kirjoittaa eritilanteisiin liittyvien kuvien puhekupliin. Lisäksi Tapaturmapäivänspotteja voi nähdä Ylen kanavilla ja kuulla kaupallisillaradioasemilla.Tapaturmapäivänä lähetämme webinaarina paneelikeskustelunEnnakointi työpaikalla, joka on katsottavissa myös tallenteenaTapaturmapäivä.fi-sivustolla.Tapaturmapäivä
Materiaalit-sivulta löytyy muun muassa valmiita palstanpäitätoimituksenne käyttöön:Materiaalit Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, aina vuoden jonakinperjantaina 13. päivä. Päivän tavoitteena on kiinnittää huomiokeinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää.
Tapaturmapäivän järjestävät yhteistyössä sosiaali- jaterveysministeriö, sisäasiainministeriö, liikenne- javiestintäministeriö, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto,Finanssialan Keskusliitto, Työturvallisuuskeskus, Liikenneturva,SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Turvallisuus- jakemikaalivirasto (Tukes), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,Työterveyslaitos, Puolustusvoimat, Poliisihallitus, SuomenPelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Onnettomuustutkintakeskus jaSuomen Kuntaliitto.Vuosittain Suomessa sattuu yli miljoona fyysisen vammanaiheuttavaa tapaturmaa, ja niihin kuolee lähes 3000 ihmistä.Tapaturmista seuraa yli 400 000 lääkärikäyntiä ja kymmeniä tuhansiasairaalahoitojaksoja. Valtaosa tapaturmista sattuu kotona javapaa-aikana, ja näistä aiheutuu huomattavasti enemmänsairauspoissaoloja kuin työtapaturmista. LisätietojaViestintäpäällikkö Johanna Salomaa-Valkamo, Turvallisuus- jakemikaalivirasto (Tukes), puh. 050 591 1559,etunimi.sukunimi [at] tukes.fi