Uutinen

Ministeriöstä saadun tiedon mukaan jatkossa LVM ohjaisi Liikenteen turvallisuusvirastoTrafia ja Trafi puolestaan ohjaisi Liikenneturvaa. Nykyisin Liikenneturvan toimintaa ohjaa ja valvoo LVM.

Liikenneturvan laissa säädetyt tehtävät ovat tiedotus, valistus ja koulutus sekä omaa toimintaa palveleva tutkimus. Lisäksi tehtäviin kuuluu opastaa ja yhteensovittaa jäsenjärjestöjen liikenneturvallisuustyötä. Rahoitus tulee pääosin liikennevakuutusmaksusta. Liikenneturva on valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka jäseniä ovat 57 eri yhteisöä.

Liikenneturvan onnettomuuksia ennaltaehkäisevä työ täydentää viranomaistoimintaa.
”Ennaltaehkäisevä työn on aina edullisempaa kuin onnettomuuksien seurauksien hoitaminen”, sanoo toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen.

Lisätietoa
toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen p. 040 1979 140

Laki Liikenneturvasta

LVM:n tiedote