Uutinen
Jalankulku

Lapsi oppii turvallisia toimintatapoja liikenteessä niin kotona kuin koulussa. Liikennekasvatus ja opettajat ovat merkittävässä roolissa lapsen liikennekäyttäytymistä ja -turvallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja asenteiden kehittymisessä. Turvallisten tapojen omaksumista helpottaa, kun ympäristö omalla esimerkillään ja käytöksellään tukee turvallista toimintaa.

Liikenneturva vahvistaa perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten opettajien liikennekasvatusosaamista liikenneturvallisuuskoulutuksella. Koko opetustoimen henkilöstölle tarkoitettua täydennyskoulutusta 'Liikenne hurahti verkostoon – ja opettajat menivät mukana” järjestetään sekä syksyllä 2013 että kevättalvella 2014 eri paikkakunnilla. Koulutus järjestetään yhteistyössä Ehyt ry:n kanssa ja Opetushallituksen tuella.

Lue liikenneturvallisuusviikosta lisää Opetushallituksen tiedotteesta: www.edu.fi/liikenneturvallisuus

Kiinnostaako liikenneturvallisuuden täydennyskoulutus? Lue lisää ja ilmoittaudu Liikenneturvan sivuilla.