Uutinen

Liikenneturva ei esitä muutoksia nopeusrajoitusjärjestelmään, mutta on avoin keskustelemaan kaikista turvallista liikennekulttuuria ja turvallisuutta edistävistä aloitteista.

Nopeusrajoituksen asettamiseen vaikuttavat monet eri seikat kuten tien leveys, päällysteet, risteyksien määrä, raskaan liikenteen määrä sekä käyttävätkö tietä myös jalankulkijat ja pyöräilijät.
Toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen ei siksi pidä mahdottomana nopeusrajoitusten nostoa 130 km/h korkealuokkaisilla moottoriteille, hyvissä olosuhteissa ja riittävällä ja uskottavalla valvonnalla tuettuna.

Kategorisesti nopeusrajoituksen nosto kaikilla moottoriteillä lisäisi onnettomuusriskiä ja onnettomuuksien vakavuutta. Toisaalta osalla maantieverkkoa jossa sekä ajoneuvojen kohtaamisonnettomuudet että risteyksissä tapahtuvat sivuttaistörmäykset ovat mahdollisia, toteutuvien nopeuksien taso tulisi pikemminkin saada nykyistä alhaisemmaksi.

Liikenneturva kehottaa kuljettajia noudattamaan nopeusrajoituksia ja muita liikennesääntöjä.