Uutinen

Tänä vuonna Liikenneturva seurasi jalankulkijoiden liikennevalokäyttäytymistä eri puolilla Suomea keräten 10083 havaintoa. Tarkkailuaikana 87 % jalankulkijoista noudatti liikennevaloja. Naiset odottivat valojen vaihtumista miehiä paremmin. Erityisesti nuoret miehet lähtivät ylittämään tietä myös punaisen valon palaessa.

Liikenneturva on tarkkaillut jalankulkijoiden liikennevalokäyttäytymistä vuodesta 1993 osana liikennekäyttäytymisen seurantajärjestelmää, joka kerää havaintoja valistustyön arviointia ja tukea varten.

”Tänä vuonna kokeilimme seurata myös, miten matkapuhelimien käyttö vaikuttaa liikennevaloissa toimimiseen. Havaintomäärä jäi kuitenkin liian pieneksi, jotta siitä voitaisiin tehdä päätelmiä”, sanoo suunnittelija Leena Pöysti.

Älypuhelimien yleistyessä laitteiden käyttöä ja sen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen on syytä seurata yhä tarkemmin.

Lisätietoja
suunnittelija Leena Pöysti p. 020 7282 333