Uutinen

Liikenneturvallisuus on parantunut kaikissa EU-maissa tarkastelujaksolla, naisten keskimäärin hiukan enemmän kuin miesten. Suomessa ero naisten ja miesten liikennekuolleisuuden välillä on EU-keskiarvoa suurempi. Miesten kuolleisuus liikenneonnettomuuksissa ei ole siis vähentynyt meillä samaan tahtiin kuin muissa EU-maissa keskimäärin.

Onko tieliikenteen turvallisuus vain miesten ongelma? Raportin mukaan, jos kaikki käyttäytyisivät liikenteessä kuten naiset, kuolleisuus tieliikenteessä EU-maissa olisi jopa 20 % alhaisempi kuin mitä se on tällä hetkellä liikenneturvallisuuden mallimaissa Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Hollannissa.

Oikea asenne ratkaisee
”Miehet näyttävät yhä olevan tieliikenteen pahin riskiryhmä”, huokaisee johtaja Sami Mynttinen Trafista: ”Olemmekin pyrkineet suuntaamaan paukkuja juuri tämän ryhmän tavoittamiseen. Esimerkiksi kuljettajaopetuksen uudistuksessa painotettiin nimenomaan vastuuta sekä itsestä että muista ja ennen kaikkea oikeanlaista asennetta liikenteessä.”

”Miehet toki ajavat enemmän, mutta kyllä machoilu ja muu huono liikennekäyttäytyminen näkyy myös ikävällä tavalla liikenneonnettomuustilastoissa”, sanoo tutkimuspäällikkö Juha Valtonen Liikenneturvasta ja jatkaa: ”Miehillä ei ole katetta viljellä huonoja vitsejä naisautoilijoista. Sen sijaan monessa kysymyksessä voitaisiin ottaa mallia turvallisuustietoisempien naisten suhtautumisesta liikenteeseen.'

Nuorten miesten riskinotto lisääntynyt
”Kuolinonnettomuuden aiheuttaneiden nuorten mieskuljettajien riskinotto on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi,” toteaa liikenneturvallisuustutkija Ilkka Nummelin Liikennevakuutuskeskuksesta.

”Heillä ylinopeus- ja rattijuopumustapaukset ovat lisääntyneet ja turvavyön käyttö vähentynyt. Myös syrjäytyminen alkaa näkyä onnettomuustilastoissa yhä nuoremmilla. Nuorista aiheuttajakuljettajista 60 prosentilla on aikaisempia liikennerikkomuksia. Riskinottoon liikenteessä on edelleen syytä puuttua poliisin näkyvällä liikennevalvonnalla”, pohtii Nummelin.

Miehet onnettomuuksien aiheuttajia, naiset matkustajia
Raportin mukaan EU-maissa miehet kuolevat liikenneonnettomuuksissa auton tai moottoripyörän kuskeina, kun naiset taas menehtyvät jalankulkijoina tai auton matkustajina. Miehet ovat useammin syypäitä onnettomuustilanteissa kuin naiset. Naisten ajokäyttäytyminen ei ole niin riskialtista ja naisilla on myös positiivisempi asenne liikennesääntöihin ja turvallisuuteen kuin miehillä.

ETSC julkaisi samalla myös vuoden 2012 tieliikenteen turvallisuusvertailun 27 EU-maasta. Tieliikennekuolemat ovat laskeneet EU-maissa 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suomella on kuitenkin vielä petrattavaa EU:n yhteiseen tavoitteeseen puolittaa tieliikennekuolemat vuosikymmenessä vuoteen 2020 mennessä.

”Viime vuosi oli tieliikenteen turvallisuuden kannalta aikaisempaa parempi, mutta se ei vielä riitä. Meidän pitää panostaa yhdessä entistä voimakkaammin sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen”, painottavat Trafin Mynttinen, Liikenneturvan Valtonen ja Liikennevakuutuskeskuksen Nummelin.

ETSC:n raportti kokonaisuudessaan www.etsc.eu

Lisätietoja
Trafi: johtaja Sami Mynttinen, puh. 029 534 5555, sami.mynttinen(at)trafi.fi
Liikenneturva: tutkimuspäällikkö Juha Valtonen, puh. 020 7282 310 juha.valtonen(at)liikenneturva.fi
Liikennevakuutuskeskus: liikenneturvallisuustutkija Ilkka Nummelin, puh. 040 450 4752, ilkka.nummelin(at)vakuutuskeskus.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikennejärjestelmän viranomaistehtävistä. www.trafi.fi

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 aluetoimiston kautta. www.liikenneturva.fi

Liikennevakuutuskeskus tuottaa tietoa liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista sekä organisoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja ylläpitää siitä muodostuvaa onnettomuustietorekisteriä. Aineistoja käytetään liikenneturvallisuuden edistämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti. www.lvk.fi

European Transport Safety Council, eli ETSC, on Brysselistä käsin toimiva itsenäinen voittoa tavoittelematon liikenneturvallisuuden etujärjestö. Se pyrkii vähentämään sekä liikenneonnettomuuksien määrää että lieventämään niiden seurauksia Euroopassa. Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikenneturva ja Liikennevakuutuskeskus ovat ETSC:n jäsenorganisaatioita. www.etsc.eu