Tiedote
Valtakunnallinen

Kolmasosa Liikenneturvan kyselyyn* vastanneista kuljettajista kertoi joutuneensa viimeisen vuoden aikana vaaratilanteeseen ajaessaan huonolla kelillä. Yli viidesosalla vaaratilanne on tullut vastaan pimeällä. Ulkoisten tekijöiden lisäksi riskikertoimia on nostanut kuljettajasta itsestään lähtöisin olevat syyt. Viidesosa kertoo joutuneensa vaaratilanteeseen, kun on ajanut kiireessä, ja joka kuudes väsyneenä ajaessaan.

”Suomalaiset pitävät turvallisuutta tärkeänä arvona liikenteessä. Suurin osa meistä myös pyrkii toimimaan liikenteessä sääntöjen mukaisesti. Ihmiset tekevät virheitä ja virhearviointeja, se on inhimillistä. Tavoitteena kuitenkin on, ettei kenenkään tarvitsisi maksaa omista tai toisen virheistä hengellään. Se on liian kova seuraus erehdyksestä”, painottaa Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen.

Turvallisuuden parantaminen vaatii toimenpiteitä ja yhteispeliä

Suomessa tieliikenne on kehittynyt turvalliseen suuntaan. Liikennekuolemien määrä on saatu dramaattiseen laskuun 1970-luvun lähes 1200 vuotuisesta kuolemantapauksesta. Ennakkoarvion mukaan vuonna 2017 tieliikenteessä menehtyi 224 ihmistä.

Turvallisuustason parantaminen vaatii entistä täsmällisempiä toimenpiteitä ja edellyttää yhteistyötä yhteiskunnan eri sektoreiden välillä. Liikenneturvallisuustyötä Suomessa ohjaa niin kutsuttu nollavisio, tavoite, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Tavoitteen merkitys konkretisoituu ja tilastot saavat kasvot, kun siirrytään yhteiskunnan tasolta yksilön tasolle. Liikenneturvan hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Kalle Jokinen (kok) muistuttaa, että menetykset koskevat läheisiämme, perhettä, ystäväpiiriä tai työkavereita.

”Kun asiaa ajattelee yksilön ja perheiden, meille tärkeiden ihmisten kannalta, ei liikenteen turvallisuustyötä voi ohjata muu kuin nollavisio”, Jokinen toteaa.

”Yksinkertainen odotusarvo on, ettei kenenkään tarvitse menettää tieliikenteessä läheisiään. Kun tuomme vision omaan arkeemme, emme voi hyväksyä muuta kuin nollavision”, Tarvainen tähdentää.

Kysyimme maaliskuisena keskiviikkona suomalaisilta, mikä olisi heidän mielestään hyväksyttävä määrä tieliikennekuolemia Suomessa. Katso videolta, mitä he vastasivat:

*Suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä selvitettiin kyselytutkimuksella joulukuussa 2017. Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy. Vastanneita oli yhteensä 1530 henkilöä, joista autoilijoita oli 1212 eli 79 prosenttia.