Tiedote
Valtakunnallinen

EAK®-koulutuksen myötä vähentyneet liikenneonnettomuudet raitiovaunuliikenteessä ovat säästäneet Helsingin kaupungin liikennelaitokselta jo arviolta 10 000 €. Koska vasta pieni määrä EAK®-koulutuksen saaneita kuljettajia on ajossa, vaikutukset näkyvät kunnolla vasta pidemmän ajan päästä.

”Vaikutuksia koko raitiovaunuliikenteen liikenneonnettomuuksiin ei vielä kunnolla pysty arvioimaan. Selvästi näkyy kuitenkin EAK®-kurssin käyneiden uusien kuljettajien liikenneonnettomuuksien vähenemä”, sanoo HKL:n koulutusvastaava Jonne Kuusniemi.

EAK®-oppien avulla saadaan ajosta paitsi turvallisempaa myös tasaisempaa, mikä lisää matkustajatyytyväisyyttä. Lisäksi koulutuksen avulla saadaan ajosta taloudellisempaa.
”Meillä on merkittävä sähkön kulutus. Ennakoivan ajon koulutuksella saamme myös sähkön kulutusta pienennettyä”, Kuusniemi toteaa.

EAK-opit käytössä jo vuosien ajan

Liikenneturva ja HKL ovat tehneet koulutusyhteistyötä jo vuosia. Yhteistyön kehittäminen toi mukanaan HKL:n omille raitioliikenteen kouluttajille räätälöidyn EAK®-kouluttajakurssin, joka suoritettiin osin kouluttamalla oikeita kuljettajaoppilaita. Kouluttajakurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa pelkästään raitiovaunukouluttajille.

”EAK®-kouluttajakoulutuksen oppijalähtöiset ja aktiiviset opetusmenetelmät ovat tuoneet uusia ajatuksia koko koulutusjärjestelmään. EAK® on vaativa kokonaisuus, ja erityisesti oppijalähtöisten menetelmien käyttö vaati totuttelua kokeneiltakin kouluttajilta. Kouluttajakurssin jakautuminen pitkälle ajanjaksolle oli onnistunut ratkaisu”, Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo kertoo.

Kouluttajakurssilla vahvistui ajatus siitä, että jatkossa kuljettajaoppilaiden kanssa käsitellään ennakoivan ajamisen perusteita jo koulutuksen alkuvaiheessa, ja omien kokemusten kartuttua asioita syvennetään koulutuksen loppuvaiheessa. Lisäksi ajo-opetuksessa käytetään kommentoivaa ajamista.

”Kurssilla rakennettiin HKL:n käyttöön ennakoivan ajon malli, jota hyödynnetään raitiovaunujen kuljettajakursseilla. Kurssilta saatuja oppeja on tarkoitus käyttää myös nykyisten kuljettajien koulutuksessa, ja tämän toteuttamiseen etsitään keinoja”, Kuusniemi kertoo.

Ennakoivan ajon koulutus sopii kaikille kuljettajille

Vaikka Liikenneturvan EAK®-koulutus on alunperin suunniteltu kumipyöräliikenteeseen, ennakoivan ajamisen ajattelutapa taipuu erinomaisesti myös raitioliikenteeseen.

”Raitiovaunun kuljettaja kohtaa samoja ongelmia kuin ajoneuvojen kuljettaja. On esimerkiksi väsymystä, turtumista tuttuun reittiin tai kevyen liikenteen tuomia haasteita. Kunkin kuljettajan kannalta tärkeät asiat tulevat käsitellyksi keskustelun kautta ilman, että kouluttajat joutuvat osoittelemaan sormella ja tuputtamaan tietoa”, Vuoristo toteaa.

Lisätietoja:

Jonne Kuusniemi, koulutusvastaava, HKL, puh. 040 3341 847
Toni Vuoristo, koulutusohjaaja, Liikenneturva, puh. 020 7282 349.

Liikenneturvan EAK raitiovaunun kuljettajille -video

Tagit: 
EAK, ennakointi, raitiovaunut