Tiedote
Valtakunnallinen

Tilastojen mukaan erityisesti nuorilla miehillä riski joutua liikenneonnettomuuteen on erityisen suuri. Nuorten vakaville onnettomuuksille tyypillisiä piirteitä ovat tieltä suistuminen, kova vauhti, turvavyön käyttämättömyys, alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen ja se, että onnettomuus tapahtuu viikonloppuyönä kesällä tai syksyllä.

”Kuljettaja, joka ajaa yksinään turvallisesti ja sääntöjä noudattaen, saattaa kavereiden kanssa ajaessaan ottaa huomattavia riskejä kokiessaan painetta näyttää kykynsä kuljettajana ja saadakseen hyväksyntää ryhmältä. Onkin erityinen haaste olla vastuullinen myös kavereiden ollessa kyydissä", pohtii Liikenneturvan koulutuspäällikkö Antero Lammi.

Myös väsymys on riskitekijä. Unentarve on yksilöllinen, mutta aikuinen tarvitsee unta keskimäärin seitsemän-yhdeksän tuntia vuorokaudessa. Yli 24 tunnin valveillaolo heikentää on merkittävästi ajokykyä ja on verrattavissa yhden promillen humalaan.

"Puolustusvoimien tarjoamat joukkoliikennepalvelut ovat merkittävä turvallisuustekijä. Lomille lähtiessä takana on raskasta palvelusta ja uni tulee helposti, kun asettuu hetkeksi aloilleen, esimerkiksi auton rattiin”, Lammi sanoo.

Koulutusmallissa korostuu konkreettisuus ja nuorten osallisuus

Liikenneturva ja Puolustusvoimat ovat tehneet Särmänä liikenteessä -koulutusyhteistyötä vuodesta 2009. Konkreettisia selviytymiskeinoja korostavan koulutuksen antavat varusmiesjohtajat.

”Varusmiesjohtajat ovat iältään hyvin lähellä alokkaita ja tyypillisesti keskinäinen luottamus on syntynyt. Tämä ratkaisu lisää koulutuksen uskottavuutta nuoren maailmassa, kun käsitellään turvavyön käyttöä, nollalinjaa, kovien nopeuksien vähentämistä sekä näyttämisen tarpeen hillitsemistä", kertoo Lammi.

Insinöörimajuri Petteri Tuomisen mukaan valtakunnalliseen liikenneturvallisuustyöhön osallistuminen on Puolustusvoimille erittäin tärkeää.

”Liikenneturvallisuuskoulutus on osa kaikille varusmiehille yhteisesti koulutettavaa kansalaiskasvatusta. Puolustusvoimien ja Liikenneturvan välinen yhteistyö liikenneturvallisuuskoulutuksen toteuttamisessa toimii erinomaisesti”, toteaa Tuominen Pääesikunnan Logistiikkaosastolta.

Nuorten liikenneturvallisuustilanne parantunut

Kun Särmänä liikenteessä -koulutus aloitettiin vuonna 2009, varusmiesikäisistä (18–20-vuotiaat) liikenneonnettomuuksissa kuoli 30 ja loukkaantui 902. Viisi vuotta myöhemmin, vuonna 2014, tässä ikäluokassa kuolleita oli 18 ja loukkaantuneita 672.

"Turvallisuustilanne on siis parantunut merkittävästi. 18-20–vuotiaita kuolleita on 60 % ja loukkaantuneita 75 % vuoden 2009 tasosta. Toki näissäkin luvuissa on vielä parantamisen varaa”, Lammi toteaa.

Lisätietoja

Antero Lammi, koulutuspäällikkö, Liikenneturva, puh. 020 7282 346 tai 040 548 5380.
Petteri Tuominen, insinöörimajuri, Pääesikunnan Logistiikkaosasto, puh. 0299 510 426.

Särmänä liikenteessä -koulutusta on toteutettu varusmieskoulutusta antavissa joukko-osastoissa vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2014 myös Rajavartiolaitos tuli mukaan toimintaan. Tavoitteena on keskustelun herättäminen varusmiesten omaan liikkumiseen liittyvistä riskeistä ja niiden välttämisestä sekä turvallisien toimintamallien vahvistaminen. Koulutusmallin teemoja tuetaan kampanjoimalla samaan aikaan sotilaskodeissa. Toiminnassa ovat mukana Liikenneturva, Puolustusvoimat, Sotilaskotiliitto ja Rajavartiolaitos. Lisää Särmänä liikenteessä koulutuksesta: www.sarmanaliikenteessa.fi

Tilastokatsaus nuorten onnettomuuksista