Tiedote

Autojen nopeusmittarit näyttävät pääsääntöisesti hieman todellista suurempaa nopeutta. Esimerkiksi automalli, rengaspaineet ja renkaiden koko saattavat vaikuttaa mittarivirheen suuruuteen.

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista autoilijoista vajaa puolet kertoi tuntevansa autonsa mittarivirheen tarkasti (47 %) ja sama osuus autoilijoita kertoi tuntevansa virheen suunnilleen (47 %). Vastanneista kuusi prosenttia ei tiennyt autonsa mittarivirhettä.

Valtaosa autoilijoista ottaa mittarivirheen myös huomioon. Kuljettajista 71 prosenttia kertoo huomioivansa virheen aina ja 27 prosenttia joskus. Vain kaksi prosenttia ei huomioinut mittarivirhettä lainkaan, joten mittarivirheen tarjoaminen selityksenä poikkeuksellisen alhaisille ajonopeuksille ei saa tukea kyselyn tuloksista.

”Mittarivirheen huomioonottaminen näyttää olevan arkinen laskutoimitus autoilijoille. Tiedämme myös, että osa autoilijoista laskee mittarivirheen päälle vielä oletetun poliisin puuttumiskynnyksen”, Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo toteaa.

Noudata nopeusrajoituksia. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen

Noudata nopeusrajoituksia

Liikenneturva muistuttaa, että on hyvä tietää mittarivirheen suuruus, mutta pienenkin ylinopeus heikentää liikenteen joustavuutta, sujuvaa rytmiä ja turvallisuutta.

Liikenneturva kehottaa autoilijoita noudattamaan nopeusrajoituksia. Nopeuden kasvaessa jää havaintojen ja päätösten tekoon vähemmän aikaa, auton liikkumiseen liittyvät voimat kasvavat ja pysähtymismatka pitenee. Myös ohitustarve kasvaa, kun auto liikkuu muuta liikennettä nopeammin ja ohitus- sekä muiden ajotapavirheiden määrä lisääntyy.

Tutkimus tehtiin marras-joulukuussa 2012 haastattelemalla 1218 autoilijaa. Liikenneturvan toimeksiannosta haastattelut suoritti TNS Gallup Oy.

Lisätietoja
Koulutusohjaaja Toni Vuoristo, Liikenneturva, 020 7282 349